Firma KOSTRZEWA, krajowy lider w produkcji kotłów na biomasę, realizuje obecnie program edukacji ekologicznej przedszkolaków pt. "WSZYSTKIM WESOŁO, GDY CZYSTE POWIETRZE WOKOŁO". Przewodnikiem najmłodszych adeptów ekologii po programie został przyjazny Peletek, który opowie przedszkolakom m.in. o zaletach płynących z wykorzystania biomasy do ogrzewania.

Program edukacji ekologicznej przedszkolaków
Wszystkim wesoło, gdy czyste powietrze wokoło!

Przyroda jest często pierwszym źródłem konkretnych wiadomości i radosnych przeżyć, które człowiek zapamiętuje na całe życie. Jest źródłem naszego życia, więc szybko zaczynamy rozumieć, że musimy żyć w symbiozie z nią. Niestety, wskutek grabieżczej eksploatacji zasobów ziemskich dochodzi do coraz częstszych zagrożeń naszego naturalnego środowiska. Nieodzownym sposobem zmiany niekorzystnej sytuacji globalnego kryzysu ekologicznego jest uczenie ludzi nowego stylu życia, który byłby bardziej przyjazny środowisku naturalnemu, opierającego się na nowych rozwiązaniach.

Odpowiednio przygotowana edukacja ekologiczna w tym zakresie może i powinna zahamować niekorzystne zjawiska. Warto rozpocząć edukację już wśród najmłodszych- u dzieci w wieku przedszkolnym. Dziecko wychowane w potrzebie stałego kontaktu z przyrodą oraz nauczone myślenia proekologicznego zrozumie potrzebę naprawy negatywnych skutków gospodarki na Ziemi. Rola przedszkola w procesie poznawania tego typu zagadnień jest niezaprzeczalnie duża. Nauczyciel jest tą osobą, która pomoże ukierunkować spostrzeżenia dzieci, zachęci do dokładniejszego i wnikliwszego zagłębienia się w istotę otaczających je zjawisk środowiska przyrodniczego.

Naprzeciw tym potrzebom wyszła firma KOSTRZEWA przygotowując program edukacji ekologicznej „Wszystkim wesoło, gdy czyste powietrze wokoło”. W okresie wakacyjnym ciężko pracowaliśmy gromadząc niezbędne materiały szkoleniowe: założenia programowe przygotowane przez mgr Marię Dolecką, pracującą w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Giżycku, informacje z zakresu odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska pomocne nauczycielom w przygotowaniu się do realizacji programu, scenariusze zajęć, zagadki, eksperymenty przyrodnicze i wiele innych, które mają uczynić zajęcia atrakcyjnymi dla młodych adeptów ekologii (większość opisanych materiałów jest ogólnodostępna na stronie www.pelet.info.pl). Przewodnikiem dzieci po programie został przyjazny Peletek.

Losowo wybrane przedszkola zostały w październiku zaproszone do udziału w programie i otrzymały niezbędne materiały i informacje. Przez 2 miesiące przedszkola miały czas na dokształcenie nauczycieli i zaplanowanie zajęć ekologicznych. W okresie przedświątecznym rozesłaliśmy do przedszkoli upominki- zestawy zawierające opowiadania, kolorowanki, kredki, puzzle- wszystkie tematycznie dopasowane do potrzeb programu. Teraz realizacja programu może nabrać rozpędu!

W ramach realizacji programu przewidziano również liczne konkursy, m.in.:
- turniej wiedzy ekologicznej dla dzieci 5 lub 6 letnich na temat „Czyste powietrze wokół nas”
- konkurs plastyczny z wykorzystaniem postaci Peletka
- przegląd teatrzyków ekologicznych
- konkurs dla rodziców dzieci przedszkolnych pod kierunkiem nauczyciela na skonstruowanie gry dydaktycznej z wątkiem opowiadania „Czyste powietrze wokół nas”.
Za najlepsze realizacje zostaną przyznane atrakcyjne nagrody.

Ufamy, że dzięki przygotowanym przez nas pomocom dydaktycznym dzieci poznają zagrożenia związane z nieodpowiednim postępowaniem wobec przyrody, zrozumieją rolę czystego powietrza dla prawidłowego rozwoju życia na Ziemi i konieczność wprowadzania nowych technologii dla poprawy czystości powietrza, a wreszcie zaznajomią się z wykorzystaniem odpadów drzewnych – do produkcji granulatu drzewnego.

Przygotowane materiały edukacyjne dedykujemy nie tylko przedszkolom- gorąco zachęcamy wszystkich do odwiedzenia strony www.pelet.info.pl i lektury opowiadania o mazurskich przygodach małego Stasia, który krok po kroku poznaje proces produkcji ekologicznego granulatu drzewnego. Pierwsza edycja programu zakończy się w czerwcu, jednak już teraz planujemy nowe atrakcje na przyszły rok!