Program doboru firmy SMAY jest w pełni polskim komputerowym narzędziem wspomagającym proces projektowania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Szczególnie ważna jest ocena poprawności działania programu, jakość interfejsu graficznego oraz prezentacja i zapis wyników obliczeń pod kątem praktycznego zastosowania w procesie tworzenia projektu.


Jak pokazuje praktyka zastosowanie komputerowych narzędzi w procesie tworzenia projektu zwiększa w istotny sposób wydajność pracy. Dotychczas na rynku polskim powszechnie obecne były programy producentów zagranicznych, niekiedy dostępne z polskojęzycznym interfejsem użytkownika. Monopol firm zagranicznych przełamała krakowska firma SMAY
Rys. 1 Okno główne – Dobór urządzeń – programu SMAY
Dobór urządzeń jest podstawową procedurą pracy programu uruchamianą domyślnie przy jego starcie.
Pierwszym etapem jest wybór rodzaju urządzenia z ilustrowanej listy widocznej w lewej części ekranu. Program umożliwia dobór następujących urządzeń:
- Przepustnice
- Klapy przeciwpożarowe
- Regulatory przepływu VAV
- Tłumiki
- Prefabrykaty
- Kratki
- Nawiewniki
- Elementy zakończające
- Akcesoria do montażu
- Aparaty grzewczo-wentylacyjne.
Cały proces doboru jest elastyczny - bazy danych można przeszukiwać zarówno pod kątem parametrów pracy jak i wymiarów urządzeń. Nie jest konieczne wypełnianie wszystkich okienek. Niekiedy wystarczy podać tylko jeden charakterystyczny parametr pracy urządzenia, aby otrzymać obszerną tabelę wyników. Postać tabeli wyników może być modyfikowana przez projektanta za pomocą zakładki Opcje wyświetlania wyników (rys. 2).

Rys.2 Przykładowe opcje wyświetlania wyników dla przepustnic
W programie funkcjonują dwie tzw. kontrolki logiczne, które w istotny sposób wpływają na jakość procesu doboru. Za ich pomocą możliwe jest ustalenie obszaru poszukiwań wartości zadanego parametru pracy urządzenia, co jest jednoznaczne z wprowadzeniem pewnej odchyłki dopuszczalnej.
Po zakończeniu procedury doboru wybranego urządzenia należy przejść do zakładki Projekt, wtórnego trybu pracy programu, w którym tworzona jest specyfikacja dobranych przez projektanta elementów instalacji. Specyfikacja tworzona jest automatycznie i wyświetlana w postaci tabeli zbiorczej. Projektant ma możliwość opatrzenia każdego z zatwierdzonych elementów stosownym do potrzeb komentarzem.
Na uwagę zasługuje zastosowanie przydatnej funkcji Eksport wyników, które mogą być edytowane w programie MS Excel, co w istotny sposób ułatwia obróbkę wyników i pozwala na ich przeglądanie w miejscu, w którym projektant nie ma dostępu do programu doborowego SMAY.

Przykład obliczeniowy:
Dobrać aluminiową kratkę nawiewną ALS, gdy strumień objętościowy powietrza wynosi Vt = 300 [m3/h]. Wysokość kratki H o.


Rys. 2 Przykładowa tabela doborowa nawiewnej kratki wentylacyjnej ALS
Dobór nawiewników jest bardzo elastyczny, program charakteryzuje się duża tolerancją w odniesieniu do liczby zadawanych parametrów urządzenia. Podanie wartości dużej liczby parametrów znacznie zawęża obszar poszukiwań. Oprócz nawiewników wirowych program umożliwia dobór sufitów nawiewnych oraz anemostatów kołowych. Urządzenia z tej grupy mogą być wyposażone w filtr absolutny. Istnieje także możliwość śledzenia rozkładu strumienia powietrza opuszczającego nawiewnik, dzięki zakładce Schematyczny rozkład strumienia. Podstawowym parametrem, na który dobierany jest nawiewnik jest przepływający przezeń strumień objętościowy powietrza. Dodatkowo można zaznaczyć w poszczególnych komórkach edycyjnych wartości następujących parametrów: gabaryty nawiewnika, odległości pomiędzy nawiewnikami, wysokość od sufitu i prędkość na tej wysokości, zasięg strugi i prędkość strugi w odległości równej zasięgowi, strata ciśnienia na nawiewniku oraz poziom hałasu. Konieczne jest określenie przeznaczenia nawiewnika, za pomocą zakładki Przeznaczenie (nadmuch lub wyciąg). Program wyposażono w szereg dodatkowych zakładek pozwalających na precyzyjną konfigurację nawiewnika. Istnieje zatem możliwość określenia kształtu płyty czołowej nawiewnika – zakładka Płyta czołowa, sposobu mocowania – zakładka Mocowanie, rodzaju króćca przyłączeniowego – zakładka Położenie króćca przyłączeniowego, dodanie przepustnicy o zadanym stopniu otwarcia oraz zamówienie nawiewnika w wersji specjalnej – zakładka Wykonanie specjalne.
Niewątpliwie program SMAY jest narzędziem godnym polecenia ze względu na przejrzysty interfejs użytkownika, prostą i szybko przeprowadzaną procedurę doboru oraz obszerne bazy danych urządzeń.
Raz jeszcze wymieńmy najistotniejsze z punktu widzenia praktycznej użyteczności zalety programu:
- pierwsze w pełni polskie komputerowe narzędzie doborowe z obszerną bazą danych urządzeń,
- niewielkie wymagania sprzętowe,
- program przeznaczony dla praktyków, umożliwia elastyczny dobór szerokiej gamy urządzeń,
- umożliwia zadanie dużej liczby parametrów pracy urządzenia, co ułatwia precyzyjny dobór,
- program wylicza i wyświetla istotne z punktu widzenia poprawności funkcjonowania dobieranego urządzenia wielkości,
- procedura doboru jest wykonywana szybko i sprawnie,
- program tworzy projekt i tabelę specyfikacji poszczególnych elementów instalacji, co ułatwia składanie zamówienia oraz wycenę,
- możliwy jest eksport zapisanych wyników oraz ich obróbka w programie MS Excel,
- w programie dostępne są obszerne pliki Pomocy, podobnie jak całe menu w języku polskim.
W artykule na stronie
www.smay.com.pl/index.php zaprezentowane i omówione zostały najważniejsze z punktu widzenia projektanta możliwości programu, ze szczególnym uwzględnieniem procedury doborowej oraz możliwości edycji uzyskanych wyników. Prezentacja programu zawiera 6 przykładów obliczeniowych.

Komentarze

  • Zapytanie

    gdzie mozna ten program zamowic i ile kosztuje?

  • Re: Zapytanie

    Program jest darmowy. Można go ściągnąć ze stony: http://www.smay.com.pl/index.php?content=download.