Projekt „Build Health” ma na celu promocję zintegrowanego projektowania modernizacji budynków szpitalnych ukierunkowanego na maksymalizację wykorzystania energii pierwotnej i odnawialnej.

Program Build Health
Międzynarodowy projekt „Build Health” został stworzony po to, by modernizacja szpitali w całej Europie przebiegała sprawniej, a doświadczenia zdobyte w projektach pokazowych mogły być wykorzystywane przy modernizowaniu innych budynków opieki zdrowotnej.

Działania projektu koncentrują się na:
- poprawie sprawności energetycznej systemów wentylacyjnych
- lepszym wykorzystaniu światła dziennego
- zarządzaniu systemami oświetleniowymi
- wykorzystaniu energii słonecznej i geotermalnej do produkcji energii elektrycznej oraz wytwarzania ciepłej wody.

Uzyskane w ten sposób oszczędności szpitale będą mogły przeznaczyć na inne cele, np. podwyższenie jakości świadczonych usług.

Zespół międzynarodowych ekspertów projektu opracował wytyczne dla realizacji modernizacji trzech szpitali, które biorą udział w projekcie „Build Health”. Są to:
- szpital dziecięcy przy Great Ormond Street w Londynie
- szpital miejski w Weronie
- szpital zakaźny w Kiszyniowie.

Rezultaty projektów pokazowych, wnioski i raporty z ich realizacji będą rozpowszechniane wśród odbiorców z całej Europy.

Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. jest polskim partnerem tego projektu, odpowiedzialnym za upowszechnianie jego wyników.

Więcej o programie „Build Health” na stronie www.buildhealth.eu oraz w załączonej ulotce.

Źródło: Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.