Program ArCADia-Termo jest dostępny już od blisko roku, w tym czasie doczekaliśmy się szeregu zmian i poprawek oraz sześć głównych wersji programu. Wersja 2.0 programu wprowadza szereg nowości do programu ArCADia-TERMO.

Program ArCADia-TERMO 2.0

Ważną informacją jest również fakt, że jednocześnie z wersją 2.0 wprowadzono osobno do sprzedaży książkę "Świadectwa Charakterystyki Energetycznej – PRAKTYCZNY PORADNIK" zawierającą kompedium wiedzy zakresu wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej.

Nowa licencja Program ArCADia-TERMO 2.0 jest pierwszą wersją od wydania wersji 1.0 z nową licencją. Co wiąże się z zakupieniem aktualizacji, na dzień dzisiejszy nie są jeszcze ustalone ceny aktualizacji do nowej wersji, ale już dziś mogą państwo zapoznać sie z jej możliwościami pobierając wersję BETA. Program w wersji 2.0 nie posiada już wbudowanej licencji niekomercyjnej, obecnie bez zakupu nowej licencji program może być testowany przez 30 dni.

Najważniejsze zmiany w wersji 2.0 to :
1. Sporządzanie Audytu remontowego wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17.03.2009.
2. Możliwość uwzględnienia w obliczeniach Audytu rozbudowanej wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
3. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła U okien wg normy PN-EN ISO 10077-1.
4. Obliczanie współczynnika zmniejszenia temperatury btr wg normy PN-EN ISO 13789.
5. Wydruki raportu wykropleń przegród zgodnie z normą PN EN ISO 13788.
6. Automat do obliczeń mostków cieplnych, a także przekazywanie mostków na podstawie rzutu wykonanego w ArCADia-Architektura.
7. Kalkulator, funkcja cofnij, kopia zapasowa, sortowanie w przegrodach i pomieszczeniach, menadżer wyboru tabel generowanych do RTF.


Schemat wykonywania świadectwa energetycznego w programie ArCADia-TERMO Oczywiście program zawiera wszystkie funkcje wersji ArCADia-TERMO 1.6 czyli np: funkcjonalność pozwalająca na obliczenia Projektowanej Charakterystyki Energetycznej wg zaleceń zawartych w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniających rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego”. Charakterystyka energetyczna wymagana jest do Projektu Budowlanego, wyżej wymienione rozporządzenie szczegółowo opisuje zawartość dokumentu:
- Bilans mocy elektrycznych urządzeń stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne i technologiczne.
- Właściwości cieplne przegród budowlanych.
- Parametry sprawności energetycznej instalacji grzewczych, wentylacyjnych, cwu, chłodu, oświetlenia wbudowanego.
- Dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

Program umożliwia obliczenia PCHE i sprawdzenia:

- Wymaganej powierzchni okien zgodnie z 2.1.1-2.1.3 Warunków Technicznych 2008.
- Wymaganego współczynnika przepuszczalności energii całkowitej okien gC zgodnie z 2.1.4 Warunków Technicznych 2008.
- Wymagań dotyczących powierzchniowej kondensacji pary wodnej fRsi zgodnie z 2.2 Warunków Technicznych 2008.
- Wartości wskaźnika EP.
- Właściwości cieplnej przegród budowlanych.
- Bilans mocy urządzeń elektrycznych.

Wg powyższych obliczeń program wygeneruje raport rtf, w którym opisane będzie:
- Sprawdzenie dla wszystkich przegród użytych w projekcie czy nie przekraczają wartości Umax wg WT2008.
- Sprawdzenie wymaganej powierzchni okien wg WT2008.
- Sprawdzenie dla wszystkich przegród użytych w projekcie czy spełniony jest warunek fRSI wg PN EN ISO 13788:2003.
- Zestawienie obliczeń rocznego zapotrzebowania na energie cieplną QH,nd na potrzeby ogrzewania i wentylacji.
- Zestawienie obliczeń rocznego zapotrzebowania na energie cieplną QW,nd na potrzeby przygotowania ciepłej wody.
- Zestawienie obliczeń rocznego zapotrzebowania na energie QC,nd na potrzeby chłodzenia budynku.
- Zestawienie sprawności systemu ogrzewania i wentylacji.
- Zestawienie sprawności systemu przygotowania ciepłej wody.
- Zestawienie sprawności systemu chłodzenia.
- Zestawienie sprawności systemu oświetlenia wbudowanego.
- Zestawienie obliczeń energii pierwotnej EP dla projektowanego budynku i referencyjnego.
- Zestawienie zbiorcze czy spełnione są wszystkie wymagania.
- Bilans mocy budynku.

Więcej informacji na stronie www.intersoft.pl


Źródło: ''