Liczba stopniodni grzania stosowana jest do prognozowania zużycia energii na ogrzewanie pomieszczeń mieszkalnych podczas sezonu grzewczego. Liczbę stopniodni grzania oblicza się z maksymalnych i minimalnych temperatur dziennych powietrza i założonej temperatury bazowej powietrza równej 18,3 stopni C (65 stopni F).

Przedstawiono proste regresji średniego miesięcznego zużycia gazu ziemnego w gospodarstwach domowych stanu Illinois, Michigan, Nebraska, Pensylwania, Nowy Jork i USA względem miesięcznej liczby stopniodni grzania oraz proste regresji miesięcznej sprzedaży gazu ziemnego względem miesięcznej liczby stopniodni grzania dla Michigan i Kanady. Przedstawiono możliwości prognozowania miesięcznej sprzedaży gazu ziemnego poprzez porównanie stopniodni grzania i sprzedaży gazu z poprzedniego roku z liczbą stopniodni grzania bieżącego miesiąca. Przedstawiono wieloletnie prognozowanie popytu na gaz ziemny dla odbiorców komunalnych w USA ze sprzedaży gazu na stopniodzień grzania. Liczba stopniodni grzania może być dobrym narzędziem dla inżynierów do prognozowania sprzedaży gazu ziemnego na ogrzewanie domów.

Mgr inż. Józef Dopke Kierownik Laboratorium Zakładowego, APATOR METRIX S. A. 83-100Tczew, ul. Piaskowa 3, jozefdopke@wp.pl

Treść całej publikacji: Prognozowanie zużycia gazu ziemnego przez odbiorców domowych z liczby stopniodni grzania