W firmie Proficool został wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Pracy ISO 9001 i BHP 18001.

Proficool: Certyfikat ISO i BHP
Proficool uzyskała certyfikat w zakresie projektowania i produkcji chłodni wody i wentylatorów przemysłowych, który gwarantuje, że wszystkie produkty wykonane są z najwyższą jakością, a usługi objęte najwyższą starannością.

Certyfikat Proficool

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i BHP firmy Proficool
Proficool spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest producentem wentylatorów przemysłowych oraz chłodni wody. Firma dysponuje nowoczesną technologią, dzięki czemu produkty Proficool charakteryzują się wysoką jakością i funkcjonalnością dla Klientów firmy.

W ramach przyjętej polityki ZSZ zobowiązujemy się:
- doskonalić działania w zakresie jakości wyrobów, w tym Zintegrowanego Systemu Zarządzania i systemu 5S oraz doskonalić działania w zakresie BHP, w szczególności w odniesieniu do jego skuteczności i efektywności,
- doskonalić procesy związane z regularnym monitorowaniem i dokonywaniem pomiarów,
- doskonalić działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez określenie i likwidowanie miejsc potencjalnie wypadkowych, zapobieganie wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym,
- dążyć do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy przy jednoczesnym podnoszeniu kwalifikacji pracowników oraz angażowaniu ich do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy,
- podejmować działania w zakresie wzrostu sprzedaży i rozwoju produktów,
- podejmować działania w zakresie rozwoju firmy przez inwestycje.


Osiągnięcie sukcesu wymaga wprowadzenia i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i BHP wraz z doskonaleniem kwalifikacji pracowników, określeniem kompetencji i odpowiedzialności każdego pracownika za jakość swojej pracy.


Jednocześnie zobowiązujemy się do spełnienia wszelkich wymagań wynikających z ustawodawstwa, przepisów prawnych i innych oraz wymagań stron zainteresowanych, co przyczyni się do osiągnięcia założonych celów i realizacji polityki Spółki.


Realizując przyjętą politykę zmierzać będziemy równocześnie do wszechstronnego rozwoju Spółki oraz do zapewnienia pracownikom satysfakcjonujących warunków pracy zgodnych z BHP.


Źródło: Proficool sp. z o.o. sp. k.