Lindab oferuje już od wielu lat efektywny komfort pomieszczeń z zastosowaniem belek chodzących. Oprócz dotychczasowej funkcji chłodzenia, elementy te mogą być wyposażone również w zintegrowane wewnątrz funkcje takie jak wentylacja, ogrzewanie, wyposażenie kontrolne, regulacja, Regula Secura (kontrola procesu wykraplania), Drypac™ (zabezpieczenie przeciwkondensacyjne) oraz oświetlenie. Zgrupowanie kilku funkcji w belce pozwala na zaoszczędzenie znacznych przestrzeni w obszarze sufitu podwieszanego, co ułatwia rozprowadzenie instalacji i obniża koszty montażowe.

Professor - belka nawiewna w skrócie:
PROFESSOR to urządzenie typu belka nawiewna firmy Lindab, które prócz podstawowych funkcji: chłodzenia oraz dostarczania świeżego powietrza, potrafi ogrzewać i filtrować powietrze, a nawet oświetlać pomieszczenie.
ZASTOSOWANIE - biura, hotele, szpitale, sale wykładowe, banki itd.

SPOSÓB MONTAŹU
- bezpośrednio na suficie (wolno wiszący) lub zabudowany
w suficie podwieszanym

WYDAJNOŚĆ
- do 330 W/m

WARTO ZAPAMIĘTAĆ
:
- niska całkowita wysokość zabudowy - tylko 120 mm,
- bardzo niski poziom hałasu,
- brak konieczności regulacji po stronie powietrza,
- w standardzie z osłoną higieniczną,
- duża elastyczność - wyposażenie dodatkowe można zamontować nawet na zainstalowanym panelu

Konstrukcja - Swobodny dostęp
Dla zapewnienia jak najlepszego dostępu w celu czyszczenia,
montażu, regulacji i konserwacji całą spodnią część belki
(perforowaną maskownicę) można zdemontować. Również
wszelkie wbudowane urządzenia sterowania i kontroli można
obsługiwać od spodu. Montażu oraz regulacji belki dokonuje
się przed założeniem maskownicy. Konstrukcja produktu daje
możliwość ustawienia różnego przepływu powietrza po obu
stronach. Regulacji dokonuje się poprzez zasłonięcie dysz
(kilku lub wszystkich), którymi wypływa powietrze bądź poprzez
wstawienie ogranicznika przepływu do kanału powietrznego.
Kompaktowe rozmiary belki uzyskano dzięki zastosowaniu
podwójnej pionowej baterii wymiennika ciepła i podwójnych
kanałów doprowadzających powietrze. Dysze urządzenia
wykorzystują zjawisko Coandy. Są one łatwo dostępne od
spodu i można je zasłaniać kiedy zachodzi potrzeba zmiany
nastaw spowodowana zmianą ciśnienia dyspozycyjnego lub
pożądanego profilu wypływu. Jeżeli zachodzi taka potrzeba
można zablokować przepływ w jednej części urządzenia.

Professor - F, do montaźu wolno wiszącego. Professor - I, do zabudowy w suficie podwieszanym
Działanie - Duża moc w ograniczonej przestrzeni
Działanie belki nawiewnej Professor firmy Lindab Climate
oparte jest na zasadzie indukcji. Podczas przepływu powietrza
pierwotnego o pewnym ciśnieniu dynamicznym przez dysze
urządzenia wytwarza się strefa o niskim ciśnieniu statycznym.
Dzięki temu ciepłe powietrze z pomieszczenia (powietrze
wtórne) jest zasysane i obniża temperaturę przechodząc przez
baterię chłodzącą, która składa się z aluminiowych lameli
nałożonych na miedziane rurki, którymi przepływa woda.
Powietrze z pomieszczenia ma objętość 4-5 razy większą
od powietrza pierwotnego. Ciepło z pomieszczenia jest więc
odbierane przez lamele aluminiowe i przekazywane dalej przez
rurki miedziane i wodę do schładzacza wody. Konstrukcja
umożliwia wysoką efektywność chłodzenia pomimo małych
wymiarów. Wszystkie elementy belki są tak zaprojektowane,
aby wykorzystywać zjawisko Coandy (przyklejania się strumienia
powietrza). Pojawia się ono już w dyszach, potem jest
wzmocnione w strefie odchylającej i dalej jest obserwowane
podczas przepływu powietrza pod sufitem. Zjawisko Coandy
występuje także przy zastosowaniu modelu wolnowiszącego,
mimo, że powietrze wypływa z urządzenia 9 cm poniżej
płaszczyzny sufitu. Na życzenie dostępna jest funkcja ogrzewania,
która jest realizowana przez umieszczenie dodatkowej
rurki w baterii wymiennika ciepła.


Higiena - Wszystko dostępne od spodu
Wymóg dostępu do wszystkich części belki został spełniony
przez zastosowanie w części spodniej pokrywy rewizyjnej
nadającej się do demontażu. Po zdjęciu pokrywy można
od spodu łatwo wyczyścić zarówno system kanałów nawiewnych
jak i elementy belki. Baterie lamelowe są łatwo
dostępne z trzech stron przez co można je całkowicie
wyczyścić, podobnie jak dysze powietrzne. Zatem można w
pełni wyczyścić urządzenie bez konieczności demontażu krótkich
stron urządzenia, które w takim wypadku mogą przylegać
bezpośrednio do ścian. Dla polepszenia klimatu dla alergików,
na belce o szerokości 60 cm, również po zamontowaniu,
może być zamontowany filtr przeciwpyłkowy. Jak już wspomniano,
ilość powietrza przepływająca przez filtr jest do 4 razy
większa od ilości powietrza wentylacyjnego (świeżego).

Wzornictwo - Wielość możliwości
Dużą uwagę poświęcono temu, by produkt miał małą wysokość
i był kompaktowy. Wysokość panelu wynosi zaledwie 12 cm
i można go montować bezpośrednio na suficie. Perforacja
maskownicy może być okrągła, czworokątna bądź w postaci
podłużnych szczelin. Bez jakichkolwiek zmian w konstrukcji
panelu, oprócz samej maskownicy, w modelu o szerokości 60
cm można zamontować oświetlenie.
Środowisko pomieszczenia
Zasada działania urządzenia Professor polega na rozprzestrzenianiu
schłodzonego (ogrzanego) powietrza po suficie aż
po ściany, gdzie w pewnym stopniu skierowane zostaje w dół
do pokoju. Następnie powietrze podgrzane (ochłodzone)
jest zasysane z centralnej części pomieszczenia i znów
ochłodzone (ogrzane). Dzięki temu pokój jest dobrze
wentylowany. Konwencjonalne belki nawiewne nawiewające
powietrze pionowo w dół, w pewnych przypadkach mogą
wytwarzać niekorzystnie wysokie prędkości powietrza w
strefie przebywania. Lindab Climate, oferuje Państwu unikalne
rozwiązanie polegające na wachlarzowym ustawieniu dysz
powietrza. Takie rozwiązanie znacznie redukuje prędkości
powietrza w porównaniu z rozwiązaniami konwencjonalnymi.
Dzięki zastosowaniu podwójnych kanałów powietrza
wykorzystujemy całą objętość zajmowaną przez urządzenie.
Małe wymiary belki nie przekreślają możliwości zastosowania
dużych przepływów powietrza przy jednocześnie niskich
poziomach hałasu. Dysze są ukształtowane jak odwrócona
trąbka, co również powoduje spadek głośności belki Professor.
Konstrukcja urządzenia sprawia, że redukcja hałasu z sieci
wentylacyjnej jest bardzo dobra oraz, że nie występuje
przenoszenie hałasu między pomieszczeniami.
Warianty
Professor posiada szerokości 442 mm (wariant 45) lub 592
mm (wariant 60). Wysokość wynosi 120 mm lub 146 mm
Długości: Professor jest dostępny w długościach od 0,3 do
3,6 z przyrostem co 0,3 m

Podłączenia/woda:
Gladka rura Cu ∅15, podłączenia w
poziomie i pionie dostępne jako standard

Podłączenie/powietrze:
fi100, podłączenie w poziomie
jak i pionie dostępne jako standard

Wzornictwo:
Maskownica panelu Professor jest dostępna
z kilkoma rodzajami perforacji (okrągła, czworokątna, poprzeczne
szczeliny)

Okap:
Element chroniący przed przenoszeniem hałasu
pomiędzy pomieszczeniami a także zapobiegający kontaktowi
powietrza z przestrzenią nadsufitową.

Wykończenie powierzchni:
Panel Professor jest produkowany
w standardzie z blachy lakierowanej proszkowo na kolor
NCS 0502-Y, połysk 30 ± 5%, odpowiadający RAL 9010.
Funkcja dodatkowe

Filtr przeciwpyłkowy:
Można go zamówić przy dostawie lub
zamontować na działającym już panelu. Oczyszczanie powietrza
jest efektywne, ponieważ przez filtr przechodzi 4 razy
więcej powietrza niż jest nawiewane (zasada indukcji).

Oświetlenie:
Podobnie jak filtr może być zamówiony przy
dostawie bądź później. Prosimy podać przy zamówieniu, czy
produkt ma być przygotowany do montażu oświetlenia.

Regulacja przepływu powietrza:
Panel ma fabrycznie
nastawioną wartość spadku ciśnienia. Jeżeli opór sieci kanałów
regulacyjnych jest relatywnie niski w porównaniu z oporem po
stronie panelu Professor nastawa fabryczna spełnia zadanie.
Jeśli przepustnice powietrza są ciągle wymagane można użyć
cichej przepustnicy Lindab Climate z króćcami impulsowymi.

Regulacja temperatury w pomieszczeniu:
Do regulacji
panelu Professor jest przystosowany elektroniczny system
sterowania Regula.
Producent: LINDAB
Do pobrania:
plik PDF 527 KB - Karta katalogowa belki chłodzącej Professor
plik PDF 484 KB - Belki chłodzące Professor zintegrowane z oświetleniem