Duża kuchnia jest zawsze jednym z największych wyzwań podczas projektowania i wykonawstwa systemów wentylacyjnych. Problemy, z jakimi należy się zmierzyć, to bardzo duże zyski ciepła i wilgoci, emisja tłuszczu, dymu, zapachów i innych zanieczyszczeń oraz problemy z ich wychwytywaniem, duża koncentracja urządzeń technologii kuchennej, duża ilość osób, czasami niewielka wysokość pomieszczeń kuchni.


Prawidłowo wyznaczone ilości powietrza wentylacyjnego wynikające z wymienionych warunków to kilkadziesiąt wymian powietrza w pomieszczeniu w ciągu godziny. Duże ilości powietrza powodują kolejne problemy związane z generowanym hałasem, przeciągami i prędkościami powietrza nawiewanego i wyciąganego w strefie przebywania osób. Kwestie te są bardzo często ograniczeniem w stosowaniu nawiewów i wyciągów miejscowych, okapów itp., gdzie przepływy dużych strumieni powietrza skupiane są na małych obszarach kuchni. Rozwiązaniem okazywało się pokrywanie elementami wyciągowymi i nawiewnymi jak największych powierzchni kuchni, co doprowadziło w swej ewolucji do powstania stropów wentylacyjnych nawiewno/wyciągowych, w których do maksimum wykorzystana jest przestrzeń nad urządzeniami kuchennymi dla celów wentylacji.

Firma HIDRIA Polska Sp. z o.o. oferuje na terenie naszego kraju znany od dawna w zachodniej europie system kuchennych stropów wentylacyjnych GIF. Jest to w pełni profesjonalne, systemowe rozwiązanie dla wentylacji pomieszczeń kuchni komercyjnych. Zastosowanie stropu wentylacyjnego, który działa jako wielkopowierzchniowe strefy przepływu powietrza świeżego i zużytego, pozwala na uzyskanie bardzo intensywnej wymiany powietrza bez nieprzyjemnych i niezdrowych dla pracowników kuchni przeciągów.

Strop wentylacji kuchennej GIF to jedyne na rynku rozwiązanie działające w „systemie otwartym”. Oznacza to, że cała przestrzeń ponad stropem pozostaje niezabudowana, ale także zupełnie niewykończona. Wszelkie płytki, gładzie i malowania wykonywane są tylko do wysokości stropu. Surowa przestrzeń nad stropem zostaje podzielona na części nawiewne oraz wyciągowe (strefy) za pomocą aluminiowych przegród ukrytych w przestrzeni międzystropowej, a kanały wentylacyjne doprowadzane są tylko do obrzeży tych stref. Poszczególne kasety (segmenty) stropu wentylacyjnego ułożone są na specjalnym stelażu podwieszanym. Wyróżnić możemy aktywne kasety wyciągowe (o sprawności filtracji 96%), aktywne kasety wyciągowe sekcji wysokiej wydajności (większe ilości powietrza przy zachowaniu sprawnej filtracji), kasety nawiewne zwykłe i wytłumione (izolacja akustyczna), oraz kasety pasywne (bez funkcji powietrznej). W skład stropu wentylacyjnego wchodzą także lampy oświetleniowe z dodatkową ochroną przed zanieczyszczeniami z kuchni poprzez kurtynę świeżego powietrza omywającą klosz lampy.

Aktywne kasety filtracyjne wykorzystują w swym działaniu zjawiska fizyczne bezwładności masowej w filtrze labiryntowym oraz efektu wykraplania na ściankach, dzięki różnicy temperatur między przestrzeniami nad i pod stropem. Efekt filtrowania uzyskany w kasetach stropu wentylacyjnego GIF pozwala na uniknięcie zabrudzenia instalacji wentylacyjnej oraz surowej przestrzeni międzystropowej. Kształt elementów stropu zapobiega ociekaniu filtrowanych nieczystości do pomieszczenia kuchni.

Po przejściu powietrza przez kasetę filtracyjną następuje drugi etap filtracji, uzyskiwany w przestrzeni międzystropowej. W spokojnie przepływających masach powietrza następuje wytrącenie pozostałych nieczystości, które opadają na górną część kaset filtracyjnych. Na końcu procesów filtracyjnych, przy wejściu do kanału wentylacyjnego na brzegu strefy wyciągowej powietrze jest już na tyle oczyszczone, że nie określane są żadne szczególne wymagania co do materiału kanałów i sposobu konserwacji i czyszczenia. Mogą to być zwykłe kanały wentylacyjne z blachy ocynkowanej, czyszczone jak każda instalacja wentylacyjna - raz do roku. System kuchennych stropów wentylacyjnych GIF jest jedynym rozwiązaniem wentylacji kuchni pozwalającym na zastosowanie technologii odzysku ciepła wentylacyjnego w krzyżowych wymiennikach rekuperacyjnych.
Bardzo ważną cechą stropu wentylacyjnego GIF jest łatwość jego czyszczenia uzyskana dzięki rastrowej konstrukcji. Poszczególne kasety o wymiarach 500x500 mm są w celu czyszczenia demontowane bez użycia żadnych narzędzi przez pracowników kuchni, przy czym cały ciąg kaset wentylacyjnych montowany/demontowany jest z jednego miejsca dzięki możliwości ich przesuwania wzdłuż stelażu. Dzięki rozmyślnie wybranemu rozmiarowi kaset mogą one być myte we wszystkich rodzajach zmywarek będących na wyposażeniu kuchni. Pozostałe łatwo dostępne elementy konstrukcji stropu przemywane są ręcznie. Tak przebiegający proces gwarantuje higieniczną czystość całej konstrukcji stropu oraz bardzo krótki czas operacji czyszczenia. Przy zaopatrzeniu w niewielką ilość kaset zastępczych daje także możliwość systematycznego czyszczenia stropu bez przerywania pracy w kuchni.

System GIF jest jedynym rozwiązaniem wentylacji kuchni w tzw. systemie otwartym. Względem konkurencyjnych rozwiązań działających w tzw. systemie zamkniętym charakteryzuje się wieloma istotnymi zaletami:
• znacznie mniej skomplikowana i mniej kosztowna instalacja wentylacyjna ponad stropem wentylacyjnym. Dla systemu Hidria GIF wymagana jest niewielka ilość kanałów wentylacyjnych z blachy ocynkowanej, dla rozwiązań w systemie zamkniętym bardzo duża ilość kanałów ze stali nierdzewnej
• przy zastosowaniu stropu wentylacyjnego GIF powietrze oczyszczone jest w stopniu dającym możliwość zastosowania odzysku ciepła (rekuperacji)
• dużo większa powierzchnia aktywna stropu (wyciąg, nawiew)
• dużo większa powierzchnia (ilość) filtrów tłuszczowych
• wielkopowierzchniowy, laminarny nawiew powietrza z sekcji nawiewnych (w systemach zamkniętych nawiewy miejscowe)
• brak w stropie GIF powierzchni nieaktywnych powietrznie oraz możliwości wykraplania się na nich wilgoci
• brak niewentylowanych powierzchni ponad stropem wentylacyjnym GIF. W zamkniętych systemach wentylacyjnych przestrzeń nad stropem pozostaje niewentylowana i nie czyszczona przy standardowej obsłudze
• możliwość automatycznego mycia w zmywarkach 95% powierzchni stropu wentylacyjnego GIF (w systemach zamkniętych myte są tylko filtry tłuszczowe)
• brak konieczności użycia specjalistycznych ekip do kompleksowego czyszczenia stropu wentylacyjnego
• możliwość rewizji ponad przestrzeń stropu GIF w dowolnym jego miejscu
• większa elastyczność rozwiązania oraz możliwość późniejszej zmiany konfiguracji stropu wentylacyjnego GIF poprzez stosunkowo proste przesunięcie stref nawiewnych i wywiewnych, co pozwala na zmiany w ustawieniu urządzeń wyposażenia kuchni.

Kolejną niebagatelną zaletą kuchennego stropu wentylacyjnego GIF w systemie otwartym jest najwyższy poziom bezpieczeństwa pożarowego. System GIF posiada najwyższy możliwy do uzyskania stopień certyfikacji pożarowej w wielu światowych instytutach (np. Niemcy, Holandia, Kanada). Dzięki małym prędkościom powietrza w przekroju kaset filtracyjnych, w przypadku zaistnienia miejscowego źródła ognia płomienie nie przedostają się ponad powierzchnię stropu i pożar nie roznosi się dalej. Innym czynnikiem zapobiegającym rozprzestrzenianiu się pożaru do instalacji wentylacyjnej jest otwarta przestrzeń nad stropem i minimalna ilość (długość) kanałów wentylacyjnych. W konkurencyjnych okapach oraz stropach w systemie zamkniętym rozbudowana sieć zabrudzonych tłuszczem kanałów wentylacyjnych stanowi idealną drogę przenoszenia się ognia w dalsze części instalacji i budynku.

Zaprojektowany we współpracy z projektantami branżowymi kuchenny strop wentylacyjny GIF wykonany jest zgodnie z normą VDI2052 oraz dostarczany z pełną dokumentacją i dopuszczeniami (atest PZH, deklaracja zgodności). Ilość powietrza wentylacyjnego dla kuchni wyznaczana zgodnie z normą VDI osiąga wartości 40 - 60 wymian/godzinę. Bardzo często ilość zastosowanych w kuchni urządzeń dużych mocy wymaga właśnie tak intensywnej wentylacji, a nie jest ona możliwa do zrealizowania za pomocą miejscowych okapów kuchennych.
Oprócz doskonałego odprowadzania pary, tłuszczu, zanieczyszczeń oraz ciepła strop wentylacyjny GIF posiada także jeszcze jedną bardzo ważną cechę, którą doceniają nie tylko kucharze, ale też inwestorzy i architekci realizujący inwestycje. Strop GIF wygląda w każdej kuchni doskonale! Nie ma lepszego sposobu na nadanie pomieszczeniom kuchennym nowoczesnego i efektownego wyglądu. Strop wentylacyjny GIF znacznie poprawia wizerunek kuchni i nadaje jej bardziej profesjonalnego charakteru. Jest przy tym niezwykle elastyczny, dzięki czemu dążenie do idealnej wymiany powietrza w kuchni nie koliduje w żaden sposób z wyrafinowanymi pomysłami architektonicznymi.

Autor: mgr inż. Paweł Tymiński