Reprezentuję biuro projektowe zajmujące się techniką cieplną. Przygotowujemy wraz z inwestorem inwestycję polegającą na budowie proekologicznego osiedla domków jednorodzinnych (120 szt.) z pompami ciepła, kolektorami słonecznymi i przydomowymi oczyszczalniami ścieków. Na jakie dotacje i w jakiej wysokości może liczyć inwestor? Istnieje możliwość wykonania inwestycji z jedną dużą centralą pomp ciepła i kolektorami słonecznymi, a nie w każdym domu, które pozostaną własnością inwestora. Czy może i po jakim czasie przekazać centralę wspólnocie mieszkaniowej?

Obecnie firmy mogą korzystać z funduszy na inwestycje dotyczące rozbudowy przedsiębiorstwa i podnoszenia jego konkurencyjności. Inwestycje te mogą dotyczyć zakupy środków trwałych (maszyny, urządzenia lub sprzęt komputerowy) oraz wartości niematerialnych. Ponadto powinny one przyczynić się do wprowadzenia nowego produktu/usługi lub znacznego podniesienia jakości oferty. Wszystkie zakupione środki muszą być używane przez firmę min. 5 lat od dnia zakończenia inwestycji i nie mogą być wypożyczane ani tym bardziej sprzedawane.
Obecnie dostępne programy, z których można się starać o refundację poniesionych nakładów to ZPORR 3.4 i SPO WKP 2.3. Niestety nie określił Pan okresu prowadzenia przez potencjalnego wnioskodawcę działalności gospodarczej w Polsce, co jest niezbędne by określić Państwa mozliwości ubiegania się o środki UE.
Jeżeli firma istnieje na rynku do 3 lat i zatrudnia max. 10 osób to może się starać o środki z programu ZPORR 3.4, w ramach którego można uzyskać do 50 tys. euro przy max. poziomie dofinansowania 65%. Termin naboru wniosków nie został jeszcze dokładnie określony ale prawdopodobnie będzie to I kwartał 2006 r.
Natomiast jeśli prowadzą Państwo działalność gospodarczą dłużej niż 3 lata to może się Pan ubiegać o środki z programu SPO WKP 2.3, w ramach którego można uzyskać max. 1 250 000 zł dotacji przy max. poziomie dofinansowania 50%. Terminy naboru wniosków to prawdopodobnie II kwartał 2006 r.

(2006.01.08, woj. śląskie)