Jestem właścicielem nowo powstałej spółki z o.o. w Polsce. Planuję rozpoczęcie produkcji zabezpieczeń sklepowych. Moje pytanie brzmi: gdzie mogę się starać o dotacje unijne dla mojej firmy? Chciałbym się także dowiedzieć czegoś więcej o zasadach i warunkach owych dotacji.

Na dzień dzisiejszy najodpowiedniejszym programem dla młodych przedsiębiorstw jest ZPORR 3.4. Program ten przeznaczony jest dla firm, które zatrudniają nie więcej niż 10 pracowników i istnieją na rynku do 3 lat. W ramach tego programu można ubiegać się o refundację poniesionych kosztów na inwestycje (m.in zakup środków trwałych i wartości niematerialnych) w wysokości do 50 tys. euro przy max. dofinansowaniu projektu 65 % kosztów kwalifikowanych. Nabory wniosków ogłaszane są dla każdego województwa osobno, lecz najbliższy nabór odbędzie się z pewnością w I kwartale 2006 r. Więcej informacji na temat samego programu oraz procedury składania wniosków może Pan uzyskać w Pańskiej instytucji wdrażającej, którą jest - Urząd Marszałkowski, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa, www.mazovia.pl

(2006.01.12, woj. mazowieckie)