Komentarz Ministerstwa Gospodarki do danych GUS.

Produkcja przemysłowa w Polsce w maju 2012
Według wstępnych danych GUS produkcja sprzedana przemysłu w maju 2012 r. była o 4,6 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2011 roku i o 4,5 proc. wyższa niż w kwietniu br. – Wyniki te świadczą o dobrej kondycji polskiego przemysłu i podtrzymaniu korzystnego wzrostu gospodarczego – powiedział wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak. Majowe dane o produkcji są nieznacznie wyższe od oczekiwań ekspertów MG.

Analitycy MG prognozują, że w czerwcu tempo wzrostu produkcji przemysłowej będzie zbliżone do odnotowanego w maju. To powinno pozwolić na utrzymanie wzrostu produkcji w całej pierwszej połowie 2012 r. na poziomie ok. 4,6 proc.

W porównaniu z kwietniem 2012 r., produkcja sprzedana była wyższa w 23 spośród 34 działów przemysłu. Największy wzrost, bo o 15,3 proc. osiągnęła produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych. Dobre wyniki (wzrost o ponad 12 proc.) odnotowała również produkcja urządzeń elektrycznych, oraz artykułów spożywczych. Najszybciej spadała natomiast produkcja mebli – o 10,3 proc.

Z kolei wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu wzrósł o 5 proc. względem maja 2011 r. W maju (względem kwietnia) nieznacznie, bo o 0,3 proc. wzrosły ceny w przetwórstwie przemysłowym. Spadły ceny w dostawie wody i gospodarowaniu ściekami. Ogółem wskaźnik wzrósł o 0,2 proc.

Zgodnie z prognozami ekspertów MG zwiększyła się także sprzedaż przedsiębiorstw budowlanych w porównaniu z majem 2011 r. Produkcja budowlano-montażowa była wyższa o 6,2 proc. niż przed rokiem i o 23,7 proc. w porównaniu z kwietniem 2012 r. Najwyższą dynamikę wzrostu – o 11,9 proc. względem maja 2011 r. odnotowano w przedsiębiorstwach specjalizujących się we wznoszeniu budynków. Z kolei ceny produkcji budowlano-montażowej w maju pozostały stabilne względem kwietnia i były wyższe niż przed rokiem o 1,1 proc.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki