Cykl prezentacji, przedstawionych poniżej jest rozszerzeniem artykułu „Rekuperatory w domach mieszkalnych”.

Artykuł ten uwzględnił takie zagadnienia, jak: budowa urządzeń przeznaczonych do odzysku ciepła, eksploatacja, czy rozwiązania systemów wentylacji.
Poniższe prezentacje natomiast, to odpowiedzi przedstawicieli firm oferujących rekuperatory na pięć zadanych przez nas pytań:
1. który rekuperator z Państwa oferty najlepiej sprawdziłby się w obiekcie o powierzchni do 500 m³?
2. ile wynoszą koszty inwestycyjne (zakupu) rekuperatora do tego typu budynku?
3. jak oceniają Państwo sumaryczne roczne oszczędności wynikające z zastosowania tego urządzenia?
4. ile wynosi czas zwrotu tego typu inwestycji?
5. na ile oceniają Państwo roczne zapotrzebowanie rynku na tego typu urządzenia i jaki jest w nim udział Państwa firmy?
Warto zwrócić uwagę na fakt, że producenci odpowiedzieli na większość pytań, przyjmując jednak różne założenia podczas analizy czasu zwrotu inwestycji.
Jedni uwzględnili zmienne podczas sezonu grzewczego warunki pogodowe, inni przyjęli do obliczeń najbardziej niekorzystne warunki zewnętrzne, które
występują kilka razy w ciągu roku (np. wartość temperatury powietrza zewnętrznego równą -20°C dla strefy klimatycznej III).
Warto więc dokładnie zapoznać się z złożeniami przyjętymi do obliczeń oraz ich wynikami zawartymi w poniższych prezentacjach.
BARTOSZ - Robert Onopa Pracownik działu wentylacji
1. Centrale wentylacyjne produkowane
przez firmę Bartosz bazują na spiralnym
przeciwprądowym wymienniku
ciepła typu powietrze-powietrze wykonanym
w formie walca, ze specjalnego
stopu aluminium, o konstrukcji zastrzeżonej w Urzędzie Patentowym
(W-110838/29 II).


Fot. 1 Centrala kompaktowa
CNWB BARTOSZ
500/250
Wymiennik oferowany jest w średnicach:
od 300 do 1400 mm. Składa się z dwóch
płyt wykonanych z taśmy zwiniętej w podwójną spiralę tak, aby tworzyła ona n-2
szczelinowych kanałów przelotowych, podzielonych
na kanały czynnika A i B oraz
ażurowych elementów dystansujących taśmę
przepony oraz elementów uszczelniających, zamykających odpowiednio co
drugi kanał. Każda z podstaw utworzonej
w ten sposób bryły jest podzielona na
dwie części, z których jedna ma otwarte
kanały kategorii innej niż druga. Elementy
dystansujące przeponę i zamykające kanały mogą być wykonane z materiału samej
przepony przez jej przetłoczenie i zawinięcie
lub z elementów dodatkowych,
takich jak: uszczelki, szczeliwa, karbowane
taśmy itp. Konstrukcja umożliwia działanie wymiennika spiralnego o zmiennych
wzajemnie kierunkach przepływu czynników
A i B, od równoległoprądowego – w szczególności przeciwległoprądowego – do krzyżowego, bez konieczności zmiany
kierunku przepływu czynnika o kąt większy
niż 90°, co nie powoduje znacznego
wzrostu oporów przepływu.
Wymiennik odznacza się prostą konstrukcją, łatwym wykonaniem i możliwością
bezstopniowego doboru wszystkich parametrów
pracy: oporów przepływu, wydatku,
efektywności, wytrzymałości ciśnieniowej
i temperaturowej. Ponadto cechuje
go odporność na działanie czynników
agresywnych przez dobranie odpowiednio:
długości i grubości przepony, szerokości
kanałów i właściwych materiałów.
Wymiennik ten wyróżnia sprawność od
85% do 92%, a w niektórych sytuacjach
przekraczająca 100% (odzysk ciepła
z kondensacji pary wodnej) dla ilości powietrza
nawiewanego i wywiewanego
w stosunku 1:1. Opory przepływu, wynoszą do 200 Pa dla prędkości optymalnych
do 3,0 m/s. Ponadto urządzenie charakteryzuje:
szczelność, co pozwala na pobieranie
powietrza zużytego, zanieczyszczonego
innymi gazami i po odzyskaniu z niego
ciepła odprowadzić na zewnątrz nie mieszając go z powietrzem czystym, wchodzącym do pomieszczeń. Cechuje je także duża odporność na szronienie. W ciągu
kilku już lat od czasu wprowadzenia
pierwszych egzemplarzy do eksploatacji
żaden z klientów nie uskarżał się na „zatkanie
się” wymiennika lodem nawet
podczas wysokich mrozów.
Ponadto w wymienniku tym możliwe jest
schładzanie powietrza (w zakresie kilku
stopni) przez podawanie do niego mgły
wodnej, bez podnoszenia poziomu wilgotności
w pomieszczeniach wentylowanych.
Wysoka sprawność wymiennika określona
została na podstawie badań przeprowadzonych
na Politechnice Białostockiej. Badania
prowadzone na stanowisku w firmie
potwierdziły zarówno wyniki dotyczące
sprawności, jak i odporności na szronienie.
Dla obiektu do 500 m³ proponujemy wymiennik
CNWB BARTOSZ 500/250.
2. Cena urządzenia to 6846 zł netto. Natomiast
koszt instalacji, w zależności od
rozmieszczenia pomieszczeń, waha się
od 3 do 4 tys. zł.
3. Dla wentylacji domu o kubaturze około
800 m³, w którym realizowane jest ogrzewanie
z wykorzystaniem oleju opałowego
jako paliwa pierwotnego, roczne oszczędności
wynikające z zastosowania wentylacji
mechanicznej bazującej na dobranym
rekuperatorze wynoszą około 1600 zł.
4. W przypadku obiektu o takiej właśnie
wielkości i założeniu, że używamy kotła
olejowego do ogrzewania budynku, czas
zwrotu inwestycji wynosi około 5-6 lat.
5. Trudno jest określić roczne zapotrzebowanie
w Polsce na tego typu urządzenia.
Zainteresowanie nimi jest z roku na rok
coraz większe. Nie jest też łatwo ocenić
zapotrzebowanie rynku, na którym istnieje
wielu producentów tych urządzeń. Wed
ług obserwacji firmy, która sprzedaje
swoje urządzenia w całym kraju zapotrzebowanie
na rekuperatory podwaja się co
roku. W bieżącym liczymy na sprzedaż
około 500 sztuk różnej wielkości tych
urządzeń – od 200 do 16 tys. m³/h.
59
DOSPEL – Tomasz Mroczek Doradca techniczny


Fot. 2 Economic 300
1. Centrale rekuperacyjne ECONOMIC
z wymiennikiem przeciwprądowym są
to urządzenia kompaktowe o niewielkich
rozmiarach usuwające zużyte powietrze
i dostarczające świeże o odpowiednich
parametrach. Dzięki połączeniu wentylacji
mechanicznej z rekuperatorem
możemy uzyskać ekonomiczny, funkcjonalny
i w pełni kontrolowany system
odzysku ciepła w budynkach użyteczności
publicznej (restauracje, biura,
domki jednorodzinne itp.) oraz mieszkalnych.
Centrale produkowane są
w dwóch rozmiarach: ECONOMIC
120 i 300 oraz w wersji z automatyką:
ECONOMIC 120 II i 300 II. Głównym
elementem urządzenia jest przeciwprądowy wymiennik ciepła (w centralach
300 i 300 II montowane są dwa równolegle).
Jego konstrukcja bazuje na profilowanych
płytach aluminiowych lameli.
Charakteryzuje się bardzo dobrą i szybką wymianą ciepła: ECONOMIC 120
osiąga sprawność 72%, natomiast ECONOMOC
300 – 80% (dla powietrza
zewnętrznego o temperaturze 5°C
i wewnętrznego 21°C). Tak sprawna rekuperacja
jest możliwa dzięki dużej powierzchni
wymiany ciepła. Centrale
wyposażone są także w króciec do spływu
kondensatu oraz klapę obejściową
(by-pass), którą stosuje się w okresie
letnim (istnieje także możliwość demontażu wymiennika ciepła). Króciec
do spływu kondensatu umocowany jest
w podstawie centrali pod wymiennikiem
ciepła. Aby, swobodnie odprowadzić
ciecz na zewnątrz należy do niego
podpiąć wąż elastyczny ř15. Obudowa
urządzenia wykonana jest z płyt wielowarstwowych
z poliuretanem o grubości
18 mm, osadzonych w konstrukcji
z profili aluminiowych z narożami. Takie
rozwiązanie gwarantuje wysoką
szczelność, zminimalizowanie strat ciepła, uzyskanie niewielkich gabarytów
i masy urządzenia. Wentylatory nawiewne
i wywiewne, dzięki zintegrowanej
budowie wirnika i silnika uzyskują wysokie
parametry pracy. Są to nowoczesne
wentylatory promieniowe wyposażone
w silnik z wirującym stojanem i łożyska
kulowe, które zapewniają cichą i bezawaryjną pracę przez cały okres eksploatacji.
Odpowiednia jakość powietrza
w pomieszczeniach uzyskiwana jest za
pomocą filtrów kasetowych z fibrów poliestrowych
klasy B2 (EU3) wyposażonych
w jednorazowe wkłady, które podczas
intensywnego użytkowania należy
wymieniać raz w miesiącu. Element
grzewczy w ECONOMIC II zamontowany
jest za wymiennikiem ciepła i ma
moc 2 x 1000 W, przy czym fabrycznie
ustawiona jest ona na 1000 W. Zapewnia
on dogrzanie powietrza, jeśli jego
temperatura spadnie poniżej 19°C (za-
łącza się i wyłącza samoczynnie). Pozostałe dane techniczne zamieszczone
zostały w tabeli 1.

Tabela 1 Dodatkowe informacje techniczne

Tabela 2
2-4. Analiza kosztów zakupu, montażu
i eksploatacji pakietu wentylacji mechanicznej
w porównaniu z wentylacją naturalną została przedstawiona w tabeli 2.
5. Ilość central sprzedawanych w ciągu roku
to 187 sztuk (dane z okresu styczeń
– październik 2005).
ELEKTRA - Artur Watras Flexit product manager


Fot. 3 VG-400 - wnętrze
1. Centrale Flexit serii Falcon przeznaczone
są do wentylacji obiektów mieszkalnych
o powierzchni: do 120 m³ – Falcon
S3 TT (około 240 m³/h i 100 Pa);
120 -180 m³ – VG-400 TT, VGS-400 TT
najczęściej stosowana (około 300 m³/h
i 100 Pa); 180 - 350 m³ – VG-700 TT,
VGS-700 TT (około 500 m³/h i 100 Pa).
W urządzeniach tych zastosowano wysoko
wydajne wentylatory jednostrumieniowe
niemieckiej firmy EBM
z zabezpieczeniem termicznym. Dzięki
odpowiednim przełożeniom na autotransformatorze
centrali możliwe jest
uzyskanie 7 prędkości obrotowych dla
każdego z wentylatorów, które gwarantują zapewnienia określonej ilości powietrza
nawiewanego i wywiewanego.
Jest to niewątpliwą zaletą z uwagi na
fakt coraz szerszego stosowania tzw.
czerpni gruntowych, które powodują
dodatkową stratę ciśnienia na ciągu nawiewnym.
Aluminiowy wymiennik krzyżowy zamontowany
w centralach Flexit umożliwia
około 85 -procentowy odzysk ciepła.
W układzie zastosowano inteligentny
system kontroli przeciwszronowej bazujący na tzw. „czujniku lodu”. Czujnik ten
monitoruje temperaturę, stan wilgoci
wewnątrz wymiennika i gwarantuje skuteczne
zabezpieczenie przed oblodzeniem
poprzez automatyczne załączanie
nagrzewnicy wstępnej.
Standardowe wyposażenie stanowi także układ filtracyjny: EU3 na wyciągu
i EU3 + EU7 na nawiewie.
Jednostki wyposażone są w dwie nagrzewnice:
wstępną – zabezpieczającą
wymiennik przed oblodzeniem i wtórną
– sterowaną kanałowym czujnikiem
temperatury, podgrzewającą powietrze
nawiewane do określonej temperatury.
Wbudowany regulator umożliwia uzyskanie
temperatury nawiewu w zakresie
od 5 do 25°C. Nagrzewnica włącza się
automatycznie kiedy temperatura w kanale
spada poniżej ustawionej na regulatorze.
Sterowanie i automatyka central Flexit
należy do jednych z najbardziej zaawansowanych
układów stosowanych w wentylacji
z odzyskiem ciepła. Zewnętrzny
sterownik SP-30 z 12-metrowym przewodem
ISDN, w który standardowo wyposażona jest centrala, umożliwia sterowanie
prędkością wentylatorów oraz
aktywację/dezaktywację nagrzewnicy
wtórnej. Na panelu znajduje się również
lampka sygnalizacyjna awaryjnego trybu
pracy. Ponadto sterowanie można rozbudowywać
o sterowniki opcjonalne: zegar
tygodniowy (umożliwiający automatyczną zmianę trybu nocnego na dzienny
i odwrotnie), zewnętrzny regulator temperatury
(służący do sterowania temperaturą nawiewu z dowolnego miejsca
poza centralą), aktywator prędkości
MAX (sterownik do czasowego wymuszania
prędkości maksymalnej) i presostat
(służący do automatycznego powiadamiania
użytkownika o zabrudzeniu
i konieczności wymiany filtrów).
Centrale Flexit charakteryzuje także cicha
praca. Emisja hałasu do otoczenia
wynosi zaledwie 43 dB (centrala VG-400
na maksymalnym biegu)!


Fot. 4 VGS-400
2. Koszt zakupu centrali VG-400 TT to
około 7900 PLN brutto.
3. Sumaryczne oszczędności z tytułu stosowania
rekuperatora są w zasadzie niepoliczalne
z uwagi na niemożliwość przewidzenia
warunków pogodowych, w jakich
będzie pracować centrala. Można
tu jednak z dużą precyzją stwierdzić, że
w czasie występowania ujemnej temperatury
oszczędność energii cieplnej wytwarzanej
przez bazowy system grzewczy
wyniesie około 30-35%. Należy jednak
podkreślić, że stosowanie rekuperatorów
zawiera szereg ukrytych oszczędności
związanych z usuwaniem wilgoci,
czy filtracją powietrza. Jeśli budynek nie
będzie poprawnie wentylowany, należy
spodziewać się częstszego odnawiania
ścian, odgrzybiania itp.
4. Czas zwrotu inwestycji jest również
trudny do określenia. Zależy od wielu
czynników m.in. od: medium grzejnego,
rodzaju izolacji oraz warunków pogodowych.
Można założyć, że jeżeli sezon
grzewczy kosztuje 5 tys. zł i z tego 40%
ciepła tracone jest przez wentylację, to
z kolei po odzyskaniu około 80%
oszczędności wyniosą 1600 zł rocznie
(pod warunkiem, że cały czas temperatura
zewnętrzna będzie poniżej 0°C).
Ponieważ tak się nie dzieje, a zimy mamy
raczej coraz cieplejsze, można przyjąć realnie, że oszczędność wyniesie około 50% tej kwoty.
5. –
PRO-VENT - Mirosława Polak Specjalista ds. audytów energetycznych
1. Wciąż wzrastające zużycie energii zmusza
nas do jej coraz bardziej skutecznego
oszczędzania. Ocieplenie domów,
uszczelnienie stolarki okiennej i drzwiowej
daje oszczędności, ale bez rozwiązania
problemu wentylacji nasze zyski są
pozorne, bo zaoszczędzone pieniądze
wydamy potem na remont zagrzybionych
pomieszczeń. Komfortowym i ekonomicznie
uzasadnionym rozwiązaniem
jest zastosowanie wentylacji mechanicznej
z odzyskiem ciepła. Centrala
MISTRAL 400, gdyż taką zastosujemy
w omawianym domu, to urządzenie
kompaktowe. Ze względu na niewielki
ciężar i konstrukcję jest łatwa w montażu i obsłudze. Jeśli system wentylacji zostanie
wykonany poprawnie, praca urządzenia nawet na najwyższym biegu jest
niesłyszalna. Pobór mocy wentylatorów
określony jest w przedziale: 135 – 270 W.
Niedrogie, wymienne filtry sprawiają, ze
centrala jest tania w eksploatacji. Szczelna
konstrukcja i estetycznie wykonana
obudowa pozwalają na montaż jednostki
nawet w miejscach widocznych. Centrala
standardowo wyposażona jest w procesorowy
układ rozmrożeniowy, system
odprowadzenia skroplin i mechaniczny
regulator pracy. Jako opcję można zastosować
sterowanie cyfrowe z tygodniowym
programatorem pracy.
Wentylacja mechaniczna oprócz komfortowej
wymiany powietrza, oszczędności
energii dodatkowo pozwala na eliminację
zawilgocenia pomieszczeń, a także
na filtrację nawiewanego powietrza z kurzu
i pyłków wywołujących alergie.


Fot. 5 Centrala wentylacyjna MISTRAL 400
2. Koszt zakupu urządzenia zakładając, że
będzie ono montowane przez instalatora
(bo ten naliczy 7% VAT-u zamiast 22%)
wyniesie 4237 zł. W zestawie otrzymamy
jeszcze kasetę letnią (która używana
jest wtedy, gdy nie jest wymagany odzysk
ciepła) i 3 komplety dodatkowych
filtrów powietrza.
3. Dla przykładowego domu o pow. 250 m³
i potrzeb trzyosobowej rodziny zastosujemy
centralę MISTRAL 400. Przyjmując,
że średni strumień powietrza wymienianego
jest równy 300 m³/h, to dla okresu
grzewczego trwającego od października
do kwietnia ilość ciepła potrzebnego do
ogrzania tego powietrza wyniesie około
8 700 kWh. Stosując natomiast centralę
wentylacyjną z odzyskiem ciepła MISTRAL
400 i przyjmując sprawność odzysku
na poziomie 72% (uwzględniając
ciepło skraplania) zaoszczędzona w ten
sposób energia będzie na poziomie 6 250
kWh. Znaczy to, że ogrzewając dom gazem
płynnym zaoszczędzimy rocznie blisko
950 litrów gazu, czyli około 1650 zł.
4. Musimy sobie też zdawać sprawę, że tylko
wentylacja mechaniczna pozwala na
kontrolowanie wymian powietrza, inne
rodzaje wentylacji są uzależnione od warunków
zewnętrznych – czyli w pewnych
okresach działają dobrze a w innych, np.
zimą z niekontrolowaną intensywnością.
Dodatkowo, dzięki wentylacji z odzyskiem
ciepła otrzymujemy spory „bonus”
w postaci oszczędności.
Bazując na powyższych obliczeniach,
czas zwrotu inwestycji (zakupu i montażu samego rekuperatora) wynosi około
3 lat. Uwzględniając dodatkowo koszty
całego systemu wentylacji wraz z kanałami,
anemostatami i wynagrodzeniem firmy
instalacyjnej okres ten wyniesie nie
więcej niż 5 lat. Nie jest to długi okres
w porównaniu do czasu zwrotu inwestycji
polegającej na wymianie okien, który
wynosi około 17 lat. Jednak to drugie rozwiązanie jest nadal częściej spotykane.
Warto wziąć po uwagę fakt, że wyposażając dom w instalację wentylacji mechanicznej,
nie trzeba już budować kominów,
a czas zwrotu nakładów na inwestycję
będzie naprawdę krótki.
5. Rynek central wentylacyjnych z odzyskiem
ciepła stosowanych w budownictwie
jednorodzinnym jest w Polsce rynkiem
„młodym”. Szacuje się, że około 15 -20% nowo budowanych domków będzie
wyposażonych w wentylację z rekuperatorem.
Na razie powszechna jest wentylacja
grawitacyjna, lecz wraz ze wzrostem
świadomości ekologicznej w społeczeństwie
i postępu jaki się dokonuje w dziedzinie
nowych rozwiązań w budownictwie,
ta tendencja się odwróci.
W Finlandii np. wszystkie domy jednorodzinne
muszą być wyposażone w system
wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepła.
U nas też jest coraz lepiej, jeszcze
przecież pięć lat temu mało kto rozumiał słowo rekuperator.
SWEGON - Witold Leven Prezes zarządu


Fot. 6 Typoszereg central GOLD o wydajności 1400-29 500 m³/h
1. Oferowane przez Swegon centrale klimatyzacyjne
o nazwie GOLD to urządzenia przeznaczone do wentylacji lub
klimatyzacji pomieszczeń o powierzchni
do 500m³. Dwa najmniejsze urządzenia
z typoszeregu mają wydajność od
1400 do 1800 m³/h. Centrale wyposażone
są m.in.: w bardzo efektywny rotacyjny
wymiennik do odzysku ciepła, cichobieżne wentylatory promieniowo-osiowe
oraz zintegrowany kompletny i wielofunkcyjny
układ sterowania, który
kontroluje oraz na bieżąco monitoruje
wszystkie funkcje urządzenia (m.in.
temperaturę i przepływ powietrza, parametry
pracy poszczególnych sekcji
funkcyjnych). Możliwość dowolnego
ustawienia, w zależności od potrzeb, ilości
przepływu powietrza oraz efektywny
odzysk (80%) ciepła w wymienniku rotacyjnym
gwarantują ekonomiczną pracę
centrali. Urządzenie na bieżąco reguluje
ilość powietrza nawiewanego zgodnie
z wartością nastawioną, niezależnie
od zmian oporów ciśnienia w układzie
wentylacyjnym wynikających z np. zabrudzenia
filtrów czy zmian ustawienia
przepustnic w systemie kanałów. Ponadto
cicha praca centrali GOLD oraz
kompaktowa budowa pozwalają na jej
instalację w pomieszczeniach, gdzie jest
mało miejsca (nawet w tych, które ona
wentyluje bezpośrednio).


Fot. 7 Wnętrze centrali GOLD z wymiennikiem
rotacyjnym do odzysku ciepła
2. Koszty zakupu kompletnego systemu
GOLD w wyżej omawianych wielkościach
z funkcją grzania i chłodzenia to
poziom od 20 000 do 25 000 PLN. Klimatyzacja
z zastosowaniem centrali
z rotacyjnym wymiennikiem odzyskującym ciepło jest zdecydowanie bardziej
ekonomiczna w stosunku do rozwiązań
z wymiennikami innego typu, jak np.:
wymienniki krzyżowe czy bateryjne.
Odzysk ciepła w wymienniku rotacyjnym
jest najbardziej odczuwalny
w okresie zimowym, ponieważ jego
maksymalna sprawność jest niezależna
od temperatury zewnętrznej. Mówiąc
krótko: wymiennik rotacyjny, w porównaniu
z innymi typami wymienników,
jest najbardziej efektywny wtedy, gdy
tego potrzebujemy, czyli w okresie zimy.
3. Stosując ten typ wymiennika, obniżamy
też znacznie moc nagrzewnicy zastosowanej
w systemie (patrz przykład 1)
oraz zmniejszamy zużycie energii, potrzebnej
do podgrzania powietrza wentylacyjnego
(przykład 2).
Przykład 1:
Założenia:
• ilość powietrza – 1500 m³/h;
• temperatura powietrza nawiewanego – +22°C;
• zewnętrzna temperatura powietrza – -20°C.
Moc nagrzewnicy w centrali bez odzysku
ciepła wynosi 21 kW, natomiast w centrali
GOLD z odzyskiem ciepła o 80% – 5 kW.
Przykład 2:
Koszty zużycia energii w skali rocznej dla
ilości powietrza i temperatury jak w przykładzie nr 1 (z założeniem nieprzerwanej
pracy centrali w warunkach klimatycznych
Polski Środkowej) wynoszą: dla
centrali GOLD z rotacyjnym odzyskiem
ciepła – 3920 PLN, a dla centrali bez odzysku
ciepła – 10 840 PLN. Czyli różnica
w skali jednego roku to aż 6920 PLN.
4. Czas zwrotu inwestycji (centrali z wymiennikiem
rotacyjnym) w warunkach klimatycznych
Polski jest bardzo krotki. Porównując dwa warianty centrali – bez oraz
z odzyskiem ciepła – czas zwrotu „pay off”
to praktycznie jeden sezon grzewczy.
Dodatkowo należy pamiętać o tym, że po
zastosowaniu centrali z rotacyjnym wymiennikiem
odzysku ciepła, same źródła
wytwarzania ciepła i chłodu mogą być
mniejsze, a więc i tańsze inwestycyjnie.
5. Zapotrzebowanie polskiego rynku na
centrale klimatyzacyjne z odzyskiem
ciepła jest bardzo duże i wraz ze wzrostem
cen nośników energii oraz wymagań
związanych z zapewnieniem właściwego
komfortu będzie coraz większe.
Należy tylko pamiętać o tym, że odzysk
ciepła w wymienniku rotacyjnym jest
efektywniejszy w porównaniu np. do
wymiennika krzyżowego. W krajach
skandynawskich takie urządzenia od
bardzo wielu lat są stosowane i zdecydowanie
dominują na rynku.
SYSTEMAIR - Cyryl Kaczmarek Doradca do spraw technicznych
1. Firma Systemair ma w swojej ofercie
centralki z odzyskiem ciepła dla domów
jednorodzinnych o wydajności
od 250 do 700 m³/h. Zakres ten pozwala
na wyposażenie w system wentylacji
mechanicznej z odzyskiem ciepła budynków o powierzchni do około
300 m³. Centralki wyposażone są
w wymienniki ciepła krzyżowe, przeciwprądowe lub rotacyjne. Przedstawicielem
tych ostatnich central jest
jednostka z wymiennikiem rotacyjnym
typu VR 400 EV. Jest to urządzenie
o wydajności do 400 m³/h. Centralka
ta została zaprojektowana z myślą o wentylacji domów jednorodzinnych
i biur. Urządzenie zawiera dwa
wentylatory, obrotowy wymiennik ciepła i nagrzewnicę elektryczną. Wyposażone jest również w filtry workowe,
klasy EU7 na nawiewie, oraz klasy
EU3 na wywiewie. System sterowania
stanowi integralną część urządzenia.
Obudowa pomalowana na biało przystosowana
jest do zawieszenia na
ścianie pomieszczenia użytkowego.
W umiarkowanych warunkach klimatycznych,
zastosowany wymiennik obrotowy
zapewnia dostatecznie wysoką
temperaturę nawiewanego powietrza
bez konieczności załączania nagrzewnicy.
System sterowania pozwala na
automatyczne przełączanie trybu pracy:
zima/lato, zapewniając w letnie gorące dni funkcję odzysku chłodu. Łatwy
w obsłudze panel sterowania
umożliwia czterostopniowy wybór intensywności
wentylacji oraz pięciostopniową zmianę temperatury powietrza
nawiewanego do pomieszczeń.
Wskaźniki świetlne na panelu
sterowania informują o: wybranych
nastawach, pracy nagrzewnicy oraz konieczności
wymiany filtrów. Panel sygnalizuje
także ewentualne sytuacje
awaryjne. Temperaturowy odzysk ciepła tej centralki wynosi według danych producenta do 84%. Dostępne są
dwa modele urządzenia: lewy, w którym
nawiew powietrza do pomieszczeń
znajduje się z lewej strony i prawy,
z nawiewem z tej właśnie strony.
Dane techniczne centralki: napięcie
230 V, moc silników 2×138 W, moc
nagrzewnicy 1670 W, zabezpieczenie
10 A, masa 59 kg. Jako opcja możliwa
jest dostawa centralki bez nagrzewnicy
elektrycznej.
Centralki wentylacyjne pracujące
w klimacie charakterystycznym dla Polski muszą koniecznie mieć rozwiązania chroniące je przed zamrożeniem
wilgoci wykroplonej z usuwanego
powietrza. W wymiennikach krzyżowych zjawisko takie występuje już
w niewielkiej temperaturze ujemnej,
natomiast wymienniki obrotowe wykazują dużą odporność na zamarzanie.
W przeciwieństwie do wymienników
krzyżowych i przeciwprądowych,
nie ma w nich potrzeby odprowadzania
kondensatu. Wymienniki
obrotowe mają ponadto cechę ograniczającą spadek wilgotności w pomieszczeniach,
dający się odczuwać
zwłaszcza w niskiej temperaturze zewnętrznej.

Fot. 8 VR 400 E

Fot. 8 VR 400 E otwarta

Fot. 10 VR 400 EV
W najbliższym czasie zostanie wdrożona
do produkcji centralka wentylacyjna
z wymiennikiem obrotowym typu
VR 400 E. Jest to urządzenie stojące,
przewidziane do montażu np. na strychu,
czy innym nieużywanym codziennie
pomieszczeniu. Wyposażone jest
w oddzielny panel sterowania, który
można zamontować w dowolnym, łatwo
dostępnym miejscu. Obudowa
centralki wykonana jest z galwanizowanej
blachy, a dostęp do wnętrza
możliwy jest z obu jej stron. Parametry
techniczne takie, jak dla centralki
wiszącej.
2. Cena samej centralki VR 400 EV wynosi
9 792 zł. Jest to cena katalogowa
netto, bez VAT-u. W cenie zakupu firma
Systemair oferuje wykonanie projektu
wentylacji dla domu jednorodzinnego.
Należy pamiętać, że oprócz centralki
do wykonania instalacji potrzebne są
również: kanały wentylacyjne, nawiewniki,
wywiewniki i tłumiki. Całkowity koszt takiej instalacji może wahać
się od 10 000 do 15 000 zł netto.
3. –
4. –
5. Zapotrzebowanie rynku na urządzenia
z odzyskiem ciepła jest zmienne,
w dużej mierze zależne od zasobności
portfeli, rynku inwestycyjnego, jak
i świadomości inwestorów. O ile z tym
ostatnim jest coraz lepiej, nie można
tego powiedzieć o punkcie pierwszym.
W każdym razie szacunkowe zapotrzebowanie
rynku oceniamy na około
2000 szt. rocznie.
Źródło:

Źródło: ''

Komentarze

  • rekuperacja

    Rekuperacja się mega opłaca, ja robiłem w firmie AirSystem: http://rekuperacjapoznan.net.pl

  • Rekuperatory

    Chciałbym poznać informację na temat rekuperatorów firmy "Żubr"z Białegostoku ,bo taki chcę zakupić, może ktoś używa rekuperator firmy Żubr, bardzo ciekaw byłbym opinii na temat eksploatacji.Edward