Produal Oy wprowadza do swojej oferty nowe sterowniki: HLS 44 i HLS44-V.

Produal Oy: Sterowniki HLS 44 i HLS44-V
HLS 44
to zaawansowany, wielofunkcyjny sterownik przeznaczony do sterowania instalacjami regulacji temperatury w pomieszczeniach i aplikacjami strefowymi.
Sterownik posiada izolowany galwanicznie interfejs RS-485 przeznaczony do komunikacji Modbus. HLS44 może być podłączony do magistrali Modbus sterownika nadrzędnego lub systemu BMS. Zaawansowane algorytmy i możliwości konfiguracji sprawiają, że HLS 44 znajduje zastosowanie w dowolnych aplikacjach strefowych.

HLS 44-V
to sterownik pomieszczeniowy łączący cechy HLS44 z możliwościami monitorowania oświetlenia.Szczegółowe informacje są dostępne w kartach katalogowych sterowników:
[attach=attach1]>>HLS44[/attach]
[attach=attach2]>>HLS44-V[/attach]