Produal Oy wprowadza do swojej oferty nowe przetworniki ciśnienia PEL 2500 i PEL 25K z ośmioma definiowalnymi zakresami pomiarowymi i funkcją automatycznej korekcji punku zera.

Produal Oy: Różnicowe przetworniki ciśnienia powietrza PEL 2500 i PEL25K
Zakresy pomiarowe przetworników to 2500 Pa dla PEL 2500 i 25 kPa dla PEL 25K.
Obydwa przetworniki umożliwiają wybór stałej czasowej: 2s lub 8s.

Dostępne są także modele z wyświetlaczem: PEL 2500-N i PEL 25-N.


Przetwornik PEL 2500 zastępuję oferowany do tej pory przetwornik PEL 2000, a PEL 25K - przetwornik PEL 20K.

Szczegółowe informacje są dostępne w kartach katalogowych przetworników:
[attach=attach1]>>PEL 2500[/attach]
[attach=attach2]>>PEL 25K[/attach]