IML to przetwornik przeznaczony do pomiarów i sterowania objętością powietrza w centralach klimatyzacyjnych (AHU), instalacjach VAV oraz w pojedynczych pomieszczeniach. Przetwornik posiada wbudowane dane fabryczne wentylatorów i skrzynek VAV najpopularniejszych producentów oraz interfejs komunikacyjny Modbus.

Produal Oy: Przetwornik objętości powietrza IML

IML to przetwornik przeznaczony do pomiarów i sterowania objętością powietrza w centralach klimatyzacyjnych (AHU), instalacjach VAV oraz w pojedynczych pomieszczeniach. Objętość powietrza jest obliczana z przepływu powietrza na podstawie pomiaru różnicy ciśnienia w kanale lub na wentylatorze.
Wbudowany wyświetlacz pozwala na naprzemienne wyświetlanie zmierzonej wartości różnicy ciśnienia i obliczonej objętości powietrza lub stałe wyświetlanie jednej z powyższych wartości.
Obudowa przetwornika jest wykonana w klasie szczelności IP54, co pozwala na jego bezpośredni montaż w mokrym i zapylonym środowisku.
Przetwornik posiada możliwość zmiany stałej czasowej, co pozwala na efektywną pracę w szybkozmiennych instalacjach. Dryft punktu “0” jest kompensowany poprzez regularną kalibrację wykonywaną automatycznie. Zapewnia to wysoką dokładność pomiarów i bezobsługowość urządzenia.
Wersja IML-M posiada wbudowany interfejs komunikacyjny Modbus, co pozwala na zdalny odczyt pomiarów i konfigurację przetwornika.