Procter & Gamble, jeden z największych globalnych producentów w sektorze FMCG rozpoczął wycofywanie niszczącego warstwę ozonową czynnika chłodniczego R-22 wykorzystywanego w instalacjach chłodzących.
W fabryce P&G na warszawskim Targówku, jako alternatywę wybrano czynnik chłodniczy DuPont™ ISCEON® MO29 (R-422D), który okazał się rozwiązaniem optymalnym pod względem wydajności, wpływu na środowisko oraz kosztów.
Nowoczesna fabryka oraz centrum dystrybucyjne na warszawskim Targówku jest największą inwestycją firmy Procter & Gamble w Europie Środkowo-Wschodniej. Flagowym produktem fabryki są pieluszki marki Pampers®, produkowane nie tylko na rynek polski oraz innych krajów UE, ale również na bardziej odległe rynki takie, jak Liban, Tajwan i RPA.
Przed przeprowadzeniem konwersji w warszawskiej fabryce Procter & Gamble stosowano R-22 jako czynnik chłodniczy w instalacji klimatyzacyjnej oraz systemach chłodzących procesy produkcyjne. Pierwszy retrofit na ISCEON® MO29 dotyczył agregatu wody lodowej, tak zwanego „chillera”.

Jesteśmy pionierem na polu redukcji HCFC, a ISCEON® MO29 pomaga nam w osiąganiu proekologicznych celów związanych ze zrównoważonym rozwojem, zwiększa ekologiczną jakość produkcji, pozwala zaoszczędzić czas, jak również sprzyja ograniczaniu kosztów.
– komentuje Małgorzata Mejer, rzecznik P&G.
Wybór czynnika ISCEON® MO29 miał dla tego projektu znaczenie nie tylko ekologiczne, ale równie kluczowe – ekonomiczne. - Retrofit urządzenia na czynnik R-422D nie wymaga wymiany oleju ani zaworu rozprężnego, co znacząco wpływa na skrócenie czasu konwersji, a w rezultacie – na zmniejszenie ogólnego poziomu kosztów. – podsumowuje K. Krajewski, właściciel firmy Klimabus, której powierzono realizację retrofitu.
Przed realizacją projektu ponad 60% instalacji klimatyzacyjnych oraz systemów chłodzenia procesów produkcyjnych w zakładzie pracowało na czynniku R-22, którego stopniowe wycofywanie w warszawskim P&G rozpoczęto w 2007 roku. Pierwsze urządzenie po konwersji na ISCEON® MO29 działało bez zastrzeżeń, co stało się podstawą decyzji o retroficie pozostałych chillerów Climaser oraz rooftopów Trane ze sprężarkami typu scroll. Retrofit został zrealizowany bez najmniejszych przeszkód, zaś urządzenia nie wymagały praktycznie żadnych modyfikacji technicznych, co oznaczało oszczędność kosztów, materiałów oraz siły roboczej.

Prace zostały zrealizowane zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w przewodniku na temat retrofitów. W ramach standardowych działań wymieniliśmy filtr-odwadniacz i dokonaliśmy regulacji przegrzania na zaworze rozprężnym. Dotychczas retrofit na czynnik R-422D przeprowadziliśmy w czterech urządzeniach. Maszyny te działają bez zastrzeżeń.
– dodaje K. Krajewski z firmy Klimabus. Przed i po konwersji dokonano szczegółowych odczytów z urządzeń. Pomiary potwierdziły, że wydajność chłodnicza urządzeń jest zbliżona.

Inicjatywą tą Procter & Gamble pokazał, że jest nie tylko liderem w swoim segmencie rynku, ale również wiodącą firmą w zakresie wdrażania rozwiązań ekologicznych.
– dodaje Natalia Nalyvaiko, account manager w DuPont Refrigerants, Central & Eastern Europe.
Postawa jaką prezentuje P&G nie jest jeszcze powszechna. Odliczanie trwa, ostateczny termin wymiany wycofywanych czynników na nowe jest coraz bliżej, a świadomość użytkowników systemów działających w oparciu o czynnik R-22 co do potencjalnych konsekwencji niespełnienia wymagań nowych przepisów zdaje się być wciąż jeszcze dość niska.

Informacja o zakazie stosowania wodorochlorofluorowęglowodorów (HCFC):
Protokół montrealski to początek końca stosowania substancji zubożających warstwę ozonową takich, jak chlorofluorowęglowodory (CFC) oraz wodorochlorofluorowęglowodory (HCFC). W rozporządzeniu (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego określony został kalendarz wycofywania najbardziej szkodliwych czynników chłodniczych, zgodnie z którym po 31. grudnia 2009 roku wprowadzony zostanie zakaz importu, dystrybucji oraz stosowania (w tym uzupełniania ubytków w instalacjach) wodorochlorofluorowęglowodorów (HCFC).

Od dnia 1. stycznia 2015 roku zakaz będzie obejmował wszystkie typy wodorochlorofluorowęglowodorów
, w tym także substancje pochodzące z odzysku. Dlatego też ogromna ilość instalacji chłodniczych oraz klimatyzacyjnych nadal stosujących czynniki HCFC (głównie R-22) musi zostać wymieniona, zmodernizowana lub poddana retrofitowi na alternatywne substancje nieszkodliwe dla warstwy ozonowej. ISCEON® Serii 9 to ekonomicznie korzystna oferta nieniszczących warstwy ozonowej wodorofluorowęglowodorowych (HFC) czynników chłodniczych firmy DuPont, przeznaczonych do retrofitu istniejących instalacji chłodniczych oraz klimatyzacyjnych.

Uwaga:
na podstawie ustaleń Protokołu Montrealskiego czynniki chłodnicze należące do grupy wodorochlorofluorowęglowodorów (HCFC) podlegają stopniowemu wycofywaniu ze względów ekologicznych. We wrześniu 2000 roku weszło w życie rozporządzenie WE 2037/2000 (Dz.Urz. WE L 244 z 29.09.2000), które rząd polski zaadaptował 20 kwietnia 2004 w Ustawie o Substancjach Zubożających Warstwę Ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263 z 20.04.2004). Zgodnie z tą ustawą z dniem 1. stycznia 2010 roku zostanie wprowadzony całkowity zakaz sprzedaży oraz użytkowania w celach serwisowych fabrycznie nowych czynników chłodniczych HCFC.
Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: www.wakeup2phaseout.eu i isceon.com/uk.