Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej zgodnie z utrwaloną już tradycją organizacji cyklicznych konferencji poświęconych jakości powietrza w pomieszczeniach zaprasza na VII Ogólnopolską Konferencję "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce", która odbędzie się w Warszawie w dniach 20-21 listopada br.

Warszawa, 4 sierpnia 2003 r.
Szanowni Państwo,
Miło nam zakomunikować, że w dniach 20, 21 listopada b.r. odbędzie się VII edycja Ogólnopolskiej Konferencji "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”. Chcielibyśmy aby dyskusja nad tak rozległą problematyką dotyczyła nie tylko chwili obecnej ale również i perspektyw na przyszłość. Tym razem, w nawiązaniu do wskazanych przez Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN preferowanych kierunków rozwoju nauki w społeczeństwie informacyjnym, jako podstawę dyskusji proponujemy hasło:


BIO, TECHNO, INFO - interdyscyplinarny obszar badawczy

Naszym zdaniem to hasło, wskazujące główne wyzwania jakie w obecnym stuleciu będą stawały przed nauką w Polsce, w Europie i na świecie, w lakonicznej formie niezmiernie celnie opisuje płaszczyznę wzajemnych relacji między człowiekiem i otoczeniem, w którym żyje i pracuje. Jesteśmy przekonani, że jakość powietrza wewnętrznego, nierozłącznie związana z wszystkimi komponentami tego hasła, jest dyscypliną naukową mającą przed sobą poważne wyzwania. Wzajemnie przenikanie się tradycyjnych dyscyplin naukowych sprawia, że prawdziwy sukces w zakresie kreowania we wnętrzach budynków oczekiwanej jakości powietrza można będzie osiągnąć jedynie poprzez głęboką integrację wiedzy reprezentowanej przez lekarzy, fizjologów, chemików, biologów, inżynierów, specjalistów od technik pomiarowych, prawników, ekonomistów. Mamy nadzieję, że kontynuowany przez nas już od 12 lat cykl interdyscyplinarnych konferencji przyczynia się do realizacji tego zadania.
Wszystkich, którzy towarzyszą nam od lat jak i tych, dla których zaproponowana tematyka okaże się interesująca, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VII konferencji "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”. Będziemy wdzięczni za możliwe szybkie zadeklarowanie swojego udziału. Dążenie do ograniczenia kosztów zmusza nas do zwrócenia się do Państwa z prośbą o używanie w kontaktach z nami internetu - prosimy zatem o skorzystanie z elektronicznej wersji formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego na stronie internetowej www.iow.is.pw.edu.pl/iaq. Dla osób nie mających dostępu do poczty elektronicznej pozostaje oczywiście możliwość korzystania z tradycyjnych form komunikacji (list, fax, telefon).
W sprawach technicznych prosimy o kontaktowanie się z dr inż. Maciejem Mijakowskim, tel. (22) 660 51 08, e-mail: maciej.mijakowski@is.pw.edu.pl

Dalsze informacje o Konferencji zamieszczane będą sukcesywnie na naszej stronie internetowej:

www.iow.is.pw.edu.pl/iaq
PROGRAM KONFERENCJI:
DZIEŃ I, Czwartek, 20 listopada 2003 r.
10:00 - 10:30 Otwarcie Konferencji
10:30 - 12:00 Sesja I (BIO, TECHNO, INFO - interdyscyplinarny obszar badawczy)
referaty zaproszone
12:00 - 12:30 Przerwa na Kawę
12:30 - 14:00 Sesja II (BIO, TECHNO, INFO interdyscyplinarny obszar badawczy)
referaty zaproszone
14:00 - 14:45 Przerwa - Dyskusje kuluarowe
14:45 - 16:00 Krótkie wystąpienia i Komunikaty
BIO, TECHNO, INFO - interdyscyplinarny obszar badawczy
DZIEŃ II, Piątek, 21 listopada 2003 r.
09:30 - 11:00 Sesja III (BIO, TECHNO, INFO - interdyscyplinarny obszar badawczy)
referaty zaproszone
11:00 - 11:30 Przerwa na Kawę
11:30 - 13:00 Sesja IV (BIO, TECHNO, INFO interdyscyplinarny obszar badawczy)
referaty zaproszone
13:00 - 13:45 Przerwa - Dyskusje kuluarowe
13:45 - 14:45 Dyskusja - „Jakość powietrza wewnętrznego a nauka przyszłości"
14:45 - 15:00 Zakończenie konferencji


ORGANIZATORZY:
prof. dr hab. inż. Teresa Jędrzejewska - Ścibak, dr inż. Jerzy Sowa
tel. 022 660 52 79, 660 74 28
internet: www.iow.is.pw.edu.pl/iaq
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
INSTYTUT OGRZEWNICTWA I WENTYLACJI
00-653 WARSZAWA, ul. NOWOWIEJSKA 20
tel. +22 621 36 09, fax. +22 825 29 92