W dniach 3-4 grudnia 2009 r. odbędzie się X Ogólnopolska Konferencja "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce".
W dniach 3-4 grudnia 2009 r., w Centrum Konferencyjnym Ernst & Young Bussiness Academy w budynku "FOCUS" w Warszawie, przy al. Armii Ludowej 26, odbędzie się X Ogólnopolska Konferencja "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce". Hasłem przewodnim tej edycji konferencji jest: "Budynki użyteczności publicznej - środowisko wewnętrzne, energia, komfort".
PROGRAM X Ogólnopolskiej Konferencji
"Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce"
Budynki użyteczności publicznej – środowisko wewnętrzne, energia, komfort

Dzień I – czwartek - 3 grudnia 2009 r.
10.00 - 10.30 Otwarcie Konferencji
prof. nzw. dr hab. inż. Bernard Zawada, Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
dr inż. Jerzy Sowa
10.30 - 12.00 Sesja I
IAQ, Policy, and Healthy Buildings in the USA
Christopher Patkowski, Environmental Protection Agency, USA
Wyzwania zdrowia publicznego ze szczególnym uwzględnieniem pandemii grypy A/H1N1
Paulina Miśkiewicz, Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce
Astma – epidemiologia
Anna Doboszyńska, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o Zdrowiu
Choroby śródmiąższowe płuc - wpływ czynników zewnątrzpochodnych
Joanna Domagała – Kulawik, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Pneumonologii
12.00 - 12.30 Przerwa na kawę
12.30 - 14.00 Sesja II
Normatywy higieniczne dla szkodliwych czynników mikrobiologicznych w ochronie powietrza wewnętrznego
Rafał Górny, Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Zakład Szkodliwości Biologicznych
Charakterystyka grzybów wyizolowanych z powietrza i sprzętu w siłowni
Ewa Mędrela-Kuder, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Zakład Higieny i Wychowania Zdrowotnego
Mikroby i biotoksyny, czyli co czyha na małych i dużych użytkowników przestrzeni publicznej
Bogumiła Szponar, Polski Instytut Immunologii oraz Lund University, Dept. of Laboratory Medicine, Szwecja
Dezynfekcja powietrza metodą zamgławiania oraz UV z zastosowaniem przepływowych lamp UV
Beata Gutarowska, Anna Koziróg, Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii
14.00 - 14.30 Przerwa - lunch kanapkowy i dyskusje kuluarowe
14.30 - 16.00 Sesja III
Wpływ warunków klimatu wewnętrznego w klasach szkolnych na postępy w nauce
Paweł Wargocki, Technical University of Denmark - DTU, International Centre for Indoor Environment and Energy, Dania
Możliwości poprawy środowiska wewnętrznego w budynku przedszkola – analiza zastosowania higroregulowanych nawiewników powietrza
Maciej Mijakowski, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska
Pyły zawieszone w powietrzu wewnętrznym, a zdrowie ludzi – metodologia badań ekspozycyjnych
Aneta Wierzbicka, Lund University, Department of Civil Engineering, Lund, Szwecja

Badania mikroklimatu w wybranych muzeach na Górnym Śląsku

Monika Blaszczok, Joanna Ferdyn-Grygierek, Jan Kaczmarczyk, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Dzień II – piątek - 4 grudnia 2009 r.
9.30 - 11.00 Sesja IV
Uproszczona metoda oceny środowiskowej budynków

Aleksander Panek, Jerzy Kwiatkowski, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Atria in public buildings – climate, daylighting, energy
Øyvind Aschehough, Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Architecture and Fine Art, Norwegia
Bringing retrofit Innovation to Application in Public Buildings (BRITA in PuBs)
Karin Buvik, SINTEF Norway
Daylighting preferences of visually impared and normally seeing people
Barbara Matusiak, Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Architecture and Fine Art, Norwegia
11.00 - 11.30 Przerwa na kawę
11.30 - 13.00 Sesja V
Analiza zmienności zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie aglomeracji miejskich w Polsce

Katarzyna Juda-Rezler, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska
Wybrane aspekty oddziaływania zanieczyszczeń komunikacyjnych na zdrowie mieszkańców Warszawy
Artur Badyda, Andrzej Kraszewski, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska

Wpływ adsorpcji zanieczyszczeń gazowych na jakość powietrza wewnętrznego

Jerzy Sowa, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska

Wykorzystanie energii odnawialnej w nowoczesnych budynkach użyteczności publicznej

Marian Rubik, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska
13.00 - 13.30 Przerwa - lunch kanapkowy i dyskusje kuluarowe
13.30 - 15.00 Sesja VI
Problemy komfortu cieplnego i oświetleniowego w silnie przeszklonych strefach biurowych

Dariusz Heim, Hanna Jędrzejuk, Eliza Szczepańska, Politechnika Łódzka, Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Komfort cieplny użytkowników pomieszczeń biurowych przy zastosowaniu wentylacji indywidualnej


Anna Bogdan
, Marta Chludzińska, Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska

Wpływ lokalnego nawiewu powietrza na odczuwalną jakość środowiska wewnętrznego w warunkach podwyższonej wilgotności względnej


Mariusz Skwarczyński
, Arsen K. Melikov, Jan Kaczmarczyk, Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, Technical University of Denmark - DTU, International Centre for Indoor Environment and Energy, Dania


Badanie rozdziału powietrza i komfortu cieplnego w pokoju biurowym przy zastosowaniu prototypowych nawiewników tekstylnych


Michał Pomianowski
, Katarzyna Trampczyńska, Peter V. Nielsen, Rasmus L. Jensen, Aalborg University, Dania
15.00 - 15.30 Podsumowanie konferencji
Aktualne informacje o konferencji zamieszczane są na stronie www.is.pw.edu.pl/iaq