W dniach 24 i 25 listopada br. w Warszawie odbędzie się już 8. edycja Ogólnopolskiej Konferencji "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce".

Hasłem tegorocznej VIII Ogólnopolskiej Konferencji "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce" jest CZŁOWIEK - ŚRODOWISKO W BUDYNKU - ARCHITEKTURA
Organizatorzy Konferencji mają nadzieję, że nie tylko twórcy architektury i inżynierowie odpowiedzialni za jakość wewnętrznego środowiska ale także lekarze, fizjolodzy, chemicy, biolodzy czy specjaliści od technik pomiarowych, będą mogli zidentyfikować swoją obecność w tak wyznaczonym obszarze tematycznym. Tak jak i w latach ubiegłych udział w Konferencji pozostaje nieodpłatny. Organizatorzy przyjmują zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji za pomocą formularza on-line oraz pocztą (VIII Ogólnopolska Konferencja "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce", Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji, Politechnika Warszawska, ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa) lub faksem (022 825 29 92): do pobrania karta zgłoszenia . Program obrad VIII konferencji "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce": Dzień I, 24.11.2005 r. 10.00 - 10.40 Otwarcie Konferencji prof. dr hab. inż. Teresa Jędrzejewska - Ścibak prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej dr inż. Tomasz Klinke Dyrektor Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji Odtworzenie przesłania do uczestników konferencji od prof. Shuzo Murakami Przewodniczącego Unii Architektów Japonii, prezydenta Światowego Kongresu Sustainable Buildings 05 Wystąpienie prof. S. Murakami "Future Actions for Sustainable Buildings based on the Paradigm of Eco-efficiency" przedstawi dr inż. Aleksander D. Panek, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska
10.40 - 12.00 Sesja I Jakość powietrza wewnętrznego a zdrowie - Światowa Organizacja Zdrowia, Region Europejski, Paulina Miśkiewicz, Biuro Łącznika z Światową Organizacją Zdrowia, Warszawa High indoor air quality, a myth or the actual need? Paweł Wargocki, Technical University of Denmark, Lyngby International Centre for Indoor Environment and Energy Ochrona środowiska naturalnego jako źródło inspiracji w tworzeniu formy zbudowanej, Maria Stawicka-Wałkowska, Politechnika Gdańska, Wydział Architektury, Wpływ palenia biernego na choroby układu oddechowego, Joanna Domagała - Kulawik, Akademia Medyczna w Warszawie, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii
12.00 - 12.30 Przerwa na kawę 12.30 - 14.00 Sesja II Działalność Centrum ENER-INDOOR w zakresie efektywnych energetycznie technologii w inżynierii środowiska wewnętrznego, Zbigniew Popiołek, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Submikronowe cząstki grzybów i bakterii jako składniki aerozolu pomieszczeń, Rafał Górny, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Zakład Szkodliwości Biologicznych, Sosnowiec Oczyszczanie powietrza pomieszczeń z cząstek aerozolu pyłowego, bakteryjnego i grzybowego przy pomocy przenośnych oczyszczaczy / klimatyzatorów, Józef Pastuszka, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Monitoring i analiza środowiska muzealnego, Iwona Pannenko, Marcin Draniak, Muzeum Narodowe w Warszawie The Swedish research program "The Healthy Building" - Results and Evaluation, Nina Dawidowicz, Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning, Formas
14.00 - 14.30 Przerwa - lunch kanapkowy i dyskusje kuluarowe 14.30 - 16.00 Sesja III Wpływ bryły i elewacji na kształtowanie środowiska wewnętrznego budynku, Joanna Tymkiewicz, Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Architektury Rola dwutlenku węgla na tle ewolucji charakterystycznych zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach, Jerzy Sowa, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska Detailed moisture modelling as a tool for risk reduction for both constructions and indoor climate, Monika Wołoszyn, CETHIL, CNRS UMR 5008 - UCBL - INSA de Lyon, Francja Wilgotność powietrza w relacjach człowiek, środowisko wewnętrzne, architektura, Ocena jakości powietrza wewnętrznego pod względem mikrobiologicznym w pomieszczeniach dydaktycznych Wydziału IŚ PW, Adam Muszyński, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska
Dzień II, 25.11.2005 r. 9.30 - 11.00 Sesja IV Spójność i sprzeczności zasad racjonalizacji środowiska zbudowanego, Leszek Laskowski, Politechnika Warszawska, Wydział Architektury Problemy analizy i syntezy zanieczyszczeń gazowych przy wykorzystaniu systemu typu elektroniczny nos, Kazimierz Brudzewski, Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny Hałas w pomieszczeniach biurowych -wyniki pomiarów i doświadczenia praktyczne, Anna Kaczmarska, Danuta Augustyńska, Witold Mikulski, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych Wpływ wentylacji osobistej na odczucia ludzi, Jan Kaczmarczyk, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Ocena ryzyka wystąpienia przeciągu w pomieszczeniu mieszkalnym, Mirosław Żukowski, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
11.00 - 11.30 Przerwa na kawę 11.30 - 12.50 Sesja V Jakość środowiska wewnętrznego w architekturze na przykładzie nowoczesnego środowiska pracy biurowej, Dariusz Masły, Politechnika Śląska, Wydział Architektury Mikroorganizmy w środowisku budynków a zdrowie człowieka, Beata Gutarowska, Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Dym tytoniowy (ETS) - główne źródło endotoksyn w powietrzu pomieszczeń mieszkalnych i biurowych, Bogumiła Szponar, Lund University, Department of Laboratory Medicine, Szwecja Jakość środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych, Elżbieta Jankowska, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, Zakład Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych Kształtowanie środowiska w pomieszczeniach muzealnych, Anna Charkowska, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska
12.50 - 13.30 Przerwa - lunch kanapkowy i dyskusje kuluarowe 13.30 - 15.00 Sesja VI Przestrzeń architektoniczna jako jeden z elementów kształtowania standardu środowiska wewnętrznego, Elżbieta D. Ryńska, Politechnika Warszawska, Wydział Architektury System oceny efektywności energetycznej budynków jako konsekwencja wdrażania dyrektywy 2002/91/WE - dotychczasowe działania oraz planowane w latach 2006-2009, Anna Sas - Micuń, Ministerstwo Infrastruktury, Departament Architektury i Budownictwa Wymagana a rzeczywista temperatura powietrza w strefach budynku o różnych masach termicznych, Dariusz Heim, Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Informacja o architekturze, środowisku w budynku i człowieku w jednym pliku - wizja czy utopia?, Piotr Bartkiewicz, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska IAQ w Polsce - wczoraj i jutro, Teresa Jędrzejewska-Ścibak, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska
15.00 Zakończenie konferencji Organizatorzy: prof. dr hab. inż. Teresa Jędrzejewska-Ścibak, dr inż. Jerzy Sowa Zakład Wentylacji i Klimatyzacji, Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska Źródło: www.is.pw.edu.pl/iaq