Kilka dni temu ukazała się książka podsumowująca dorobek VII Konferencji "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce".
Redaktorzy: prof. dr hab. inż. Teresa Jędrzejewska - Ścibak, dr inż. Jerzy Sowa
ISBN: 83-901146-7-4
Stron: 414

Wydawca:
Wydawnictwa Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji
Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa

Druk:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
ul. Polna 50, 00-663 Warszawa
Książkę otrzymali nieodpłatnie uczestnicy ostatniej konferencji, która odbyła się w listopadzie 2003 roku. Informacje o poprzednich i najbliższej konferencji z cyklu "Problemy jakości powietrza wewnetrznego w Polsce" znajdziesz na stronie: www.iow.is.pw.edu.pl/iaq.
Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej nie prowadzi sprzedaży książki.
Spis referatów:
1. Piotr Bartkiewicz, iAQ, informacja, informatyka
2. Beata Bober, Irena Trzepierczyńska, Zastosowanie modeli matematycznych
w ocenie jakości powietrza wewnętrznego - nowe problemy i zadania

3. Marek Bryx, Potrzeba wdrożenia Narodowego Programu Zrównoważonego
Rozwoju w Budownictwie Mieszkaniowym

4. Małgorzata Cieślak, Hubert Schmidt, Rola włókienniczych materiałów
wyposażenia wnętrz w kształtowaniu jakości powietrza pomieszczeń

5. Marek Dohojda, Wpływ stężenia aktywności radonu na jakość powietrza wewnętrznego
6. Aleksandra Dziewanowska - Pudliszak, Przemysław Gaca, Jakość powietrza wewnętrznego a wymagania unii europejskiej w zakresie higieniczności mebli
7. Katarzyna Gładyszewska - Fiedoruk, Andrzej Gajewski, Badania profili
prędkości w przewodach foliowych równomiernej wydajności

8. Zygmunt J. Grabarczyk, Elementy elektroklimatu pomieszczeń nieprzemysłowych
9. Beata Gutarowska, Ewelina Banasik, Zanieczyszczenie powietrza grzybami strzępkowymi w różnych zakładach przemysłowych
10. Beata Gutarowska, Małgorzata Piotrowska, Zofia Żakowska, Marta Wiszniewska, Cezary Pałczyński, Ocena stopnia skażenia grzybami strzępkowymi środowisk mieszkalnych w Łodzi - badania wstępne
11. Zbigniew Hałat, Badania pilotażowe nad chorobami alergicznymi układu oddechowego "ŚWIDNICA 2003" - aspekty higieny powietrza mieszkań
12. Dariusz Heim, Budownictwo ekologiczne - projektowanie kompleksowe z wykorzystaniem technik komputerowych
13. Teresa Jędrzejewska - Ścibak, Jakość powietrza wewnętrznego - oczekiwania a rzeczywistość
14. Maria Łebkowska, Rola mikroorganizmów w niszczeniu materiałów
użytkowych

15. Jolanta Łubkowska, Znakowanie ekologiczne wyrobów budowlanych w świetle wiążących aktów prawnych
16. Barbara Matusiak, Wpływ światła dziennego na zdrowie, samopoczucie i komfort wizualny
17. Ewa Medyńska, Kształcenie higienistów pracy w USA
18. Stanisław Mierzwiński, Wentylacja hybrydowa w budownictwie
zrównoważonym

19. Stanisław Mierzwiński, Krystyna Knapek, Technologia przepływów
powietrza wentylacji pomieszczeń

20. Maciej Mijakowski, Wilgotność powietrza w mieszkaniach; znaczenie,
wartości, procesy

21. Lidia Morawska, Jak poprawić jakość powietrza wewnętrznego poprzez
odpowiednie planowanie rozwoju miasta?

22. Jacek Namieśnik, Analityka i monitoring środowiska. Wyzwania i problemy
23. Aleksander Panek, Dorota Kowalska, Przykład zastosowania metody
E-Audyt do oceny oddziaływania budynku na środowisko

24. Piotr Rapiejko, Aerobiologia medyczna
25. Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Marek Modrzyński, Dariusz Jurkiewicz,
Alergeny pyłku roślin wewnątrz pomieszczeń
26. Eugeniusz Rylewski, Aspekty zdrowotne wentylacji
27. Barbara Rymsza, Skale oceny zanieczyszczenia powietrza grzybami
pleśniowymi

28. Urszula Samolińska - Zawisza, Kto jest winny czyli o największej epidemii
XX i XXI wieku - alergii

29. Jerzy Sowa, Systemy wentylacji ze zmiennym strumieniem powietrza sterowane poziomem stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniu
30. Michał Strzeszewski, Określanie zapotrzebowania na ciepło do wentylacji
w przypadku stosowania odzysku ciepła z powietrza wywiewanego,
bez nagrzewnic powietrza

31. Bogumiła Szponar, Grzyby, bakterie, endotoksyny – ocena analityczna
i kształtowanie bioklimatu wnętrza

32. Monika Wołoszyn, Gilles Rusaouën, Model matematyczny dla analizy
wentylacji sterowanej wilgotnością powietrza

33. Bożena Zabiegała, Jacek Namieśnik, Lotne związki organiczne jako wskaźnik
jakości powietrza wewnętrznego

34. Bernard Zawada, Wybrane problemy układów sterowania w kształtowaniu
jakości powietrza wewnętrznego

35. Bronisław Zyska, Mikologia środowiska budynków mieszkalnych i gmachów użyteczności publicznej oraz pomieszczeń wybranych gałęzi przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem taksonomii grzybów

Komentarze