Data rozpoczęcia
2011-10-20
Data zakończenia
2011-10-20
Miejsce
Niwy k. Bydgoszczy

WARSZTATY
Problemy eksploatacyjne i gospodarka energetyczna
w chłodnictwie amoniakalnym

20 października 2011 r.


Warsztaty są przeznaczone dla:
• Osób sprawujących nadzór nad amoniakalnymi instalacjami chłodniczymi – np. dyrektorzy techniczni, główni mechanicy, główni energetycy.

Cel warsztatów:
• Uzyskanie, poszerzenie konkretnej wiedzy w zakresie rozwiązywania zadań dotyczących „problematyki eksploatacji instalacji i gospodarki energetycznej w chłodnictwie amoniakalnym”.
• Uczestnicy otrzymają zaświadczenie - Certyfkat potwierdzający udział w warsztatach.

Tematyka warsztatów:
• Teoria i praktyka – krótkie wprowadzenie (w tym wykres p-h).
• Problemy eksploatacyjne w chłodnictwie amoniakalnym:
- woda i powietrze w obiegu chłodniczym,
- woda dla skraplaczy,
- kwalifikacje personelu.
• Gospodarka energetyczna w instalacji chłodniczej:
- parametry obiegów,
- układy regulacji ciśnienia skraplania,
- regulacja sprężarek.
• Projekt podstawowym warunkiem sukcesu:
- dobór obiegu,
- dobór sprężarek,
- dobór skraplaczy,
- automatyka.
• Czynniki chłodnicze i ich przyszłość.

Organizacja warsztatów:
• Głównymi aktorami warsztatów będą osoby sprawujące nadzór nad funkcjonowaniem przemysłowych
instalacji chłodniczych.
• Prowadzenie/ moderowanie zajęć w ramach części I i II – specjaliści z dużą praktyką w chłodnictwie
przemysłowym. .
• Szkolenie organizowane przy udziale Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy,
Patronat honorowy - Krajowe Forum Chłodnictwa Związek Pracodawców w Warszawie.
• Optymalna ilość uczestników – 30 osób.
• Miejsce warsztatów – do ustalenia
• Koszt udziału – u Organizatora.
• O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt:
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie: Grzegorz Starszak - tel. 52 324 05, kom. 784 075 860, e -mail: g.starszak@trepka.com.pl

Organizator:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
86-031 Osielsko, Niwy, ul. Szosa Gdańska 40
tel. 52 324 05 25; kom. 784 075 860; fax 52 324 05 29