Aby ułatwić identyfikację sterowników RC6, firma wprowadziła nowe nazewnictwo dla wersji podstawowej tego sterownika.

PRO-VENT: sterownik RC6 w wersji podstawowej pod nową nazwą.
Dotychczasowy sterownik określany nazwą RC6 – zyskuje nazwę RC6 KOMFORT.

Nazwa sterownika RC6 MINI pozostaje bez zmian.