RC6 Mini to wersja uproszczona sterownika RC6. Dla wszystkich, którym wystarczy zawężony do wersji podstawowej sposób programowania i sterowania pracą centrali wentylacyjnej MISTRAL stworzyliśmy nowy sterownik S4 pracujący z manipulatorem RC6.

PRO-VENT: Nowy sterownik RC6 Mini
Mimo uproszczonego sterowania pozwala na zaprogramowanie 2 programów dobowych, posiada funkcję wietrzenia a także pozwala on wykorzystać podstawową zaletę centrali wyposażonej w wentylatory EC - możliwość ustawienia wydajności obu wentylatorów niezależnie z dokładnością do 1 %.

Nowy sterownik RC6 Mini oferuje następujące funkcje:

możliwość ustawienia 2 programów dobowych,
ograniczona możliwość zdeklarowania programu dla konkretnego dnia tygodnia,
2 programy dobowe z których układa się jeden program tygodniowy,
możliwość ustawienia pozycji z dokładnością do 1 godziny (GG),
możliwość ustawienia w programie dobowym jedynie poziomu wydajności tj. L (Low - poziom niski), H (High - poziom wysoki),
możliwość ustawienia wydajności obu wentylatorów niezależnie z dokładnością do 1 %,
sterowanie przepustnicy GWC ręcznie lub automatyczne na podstawie temperatury zewnętrznej,
sterowanie przepustnicy bypassu (obejście wymiennika ciepła) ręcznie lub automatyczne na podstawie temperatury wywiewu.

Opis wszystkich możliwości i różnic zawiera tabela z zestawieniem możliwości sterowników i dopasowanych do nich manipulatorów.