Przy zakupie centrali wentylacyjnej MISTRAL wraz z automatyką RC5 - letni rabat w wysokości 300 zł!

PRO-VENT: Letnia promocja sterownika rekuperatora MISTRAL RC5
Letnia promocja sterownika rekuperatora MISTRAL RC5

W związku z wprowadzeniem do oferty nowego manipulatora,
przy zakupie centrali wentylacyjnej MISTRAL wraz z automatyką RC5
firma PRO-VENT udziela letniego rabatu
w wysokości 300 zł!


Manipulator RC5 współpracuje z najbardziej rozbudowanym sterownikiem procesorowym S-1 produkowanym przez firmę PRO-VENT i realizuje wszystkie funkcje centrali wentylacyjnej MISTRAL.

RC5 umożliwia więc między innymi:
- prostą i intuicyjną obsługę całego systemu wentylacji,
- czytelne komunikaty słowne w języku polskim,
- zaprogramowanie automatycznej pracy centrali w programie tygodniowym,
- możliwość płynnej regulacji wydajności w przypadku wentylatorów EC,
- informacja o konieczności wymiany filtrów,
- zatrzymanie centrali w przypadku pożaru,
- współpracę centrali z systemem alarmowym (pusty dom),
- sterowanie pracą klap odcinających,
- sterowanie pracą przepustnicy bypassu, GWC (funkcja GEO) oraz zewnętrznych przepustnic strefowych,
- sterowanie pracą dodatkowych nagrzewnic/chłodnic,
- automatyczne dostosowanie wydajności do potrzeb obiektu (na podstawie dwutlenku węgla lub wilgotności),
- możliwość podłączenia kilkunastu manipulatorów do jednej centrali (RC2, RC4, RC5).

Więcej informacji w opisie sterownika na stronie: www.pro-vent.pl/sterowniki


Warunki promocji:
- Kwota rabatu odliczona zostanie na fakturze od kwoty końcowej netto. Rabat zostanie automatycznie przyznany dla wszystkich zamówień złożonych od dnia 01.06.2012 do 31.08.2012 r.
- Istotne zmiany w realizowanym zamówieniu rozumie się jako złożenie nowego zamówienia z wszelkimi wynikającymi z tego konsekwencjami.
- Warunkiem przyznania rabatu jest odebranie zamówionej centrali maksymalnie w ciągu 20 dni od wyznaczonego terminu realizacji, jednak nie później niż do 15.10.2012 r. i terminowej wpłaty należności.
- Za datę zapłaty, uznaje się dzień wpłynięcia środków na konto firmy PRO-VENT. W przypadku przekroczenia terminu płatności kwota faktury zostanie automatycznie skorygowana o uprzednio przydzielony rabat.Źródło: PRO-VENT Systemy Wentylacyjne