Firma PRO-VENT została laureatem konkursu "EUropejska Firma 2007".


Firma PRO-VENT została laureatem konkursu "Europejska Firma 2007" organizowanego przez Redakcję "Przeglądu Gospodarczego".
Jury konkursu doceniło przede wszystkim wysoką jakość produktów PRO-VENT, sprawną organizacyję firmy i otwartość na nowe inwestycje.
Konkurs "Europejska Firma 2007" ma na celu nagrodzenie i prezentowanie firm, które w ostatnich latach zwiększają swój potencjał gospodarczy i dynamicznie dostosowują się do standardów europejskich. Organizatorzy konkursu zamierzali wyłonić czołówkę innowacyjnych przedsiębiorstw, które dzięki wsparciu ze strony funduszy strukturalnych wdrożyły projekt oryginalnej usługi, procesu technologicznego lub wprowadziły na rynek nowoczesny produkt.

Konkurs "Europejska Firma 2007" zorganizowany został przez Gazetę Prawną we współpracy z portalem FunduszeOnline i Fortis Bankiem. Kapituła, w której zasiadali przedstawiciele m.in. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Agencji Rozwoju Regionalnego i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, nagrodziło laureatów w trzech kategoriach: za innowacyjny produkt, innowacyjną usługę oraz innowacyjny proces. Główną nagrodą konkursu jest statuetka "Europejska Firma" oraz dyplom, które zostały wręczone na galach we Wrocławiu, Poznaniu, Lublinie, Krakowie, Katowicach oraz w Gdańsku. Przy ocenie, pod uwagę zostały wzięte nakłady przedsiębiorstwa na działalność badawczo-rozwojową, otrzymane dotacje, a także zasięg danej innowacji. Kapituła wzięła również pod uwagę ewentualny wzrost zatrudnienia, wyniki finansowe i konkurencyjność firmy po wdrożeniu innowacyjnego projektu.
Udział w konkursie mogą wziąć przedsiębiorstwa, które otrzymały dotację i zakończyły swój projekt w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, dodatkowo w regulaminie organizatorzy zastrzegali, że innowacyjny projekt powinien powstać przy realizacji projektu unijnego. Udział w konkursie był bezpłatny.