W dniach 14-15 września br., równolegle z poznańskimi targami Polagra-Tech 2009, odbędzie się Międzynarodowy Kongres Ochrony Klimatu w Chłodnictwie, Klimatyzacji i Technice Pomp Ciepła PRO-CLIMATE 2009. To najważniejsze wydarzenie 2009 roku dotyczące wszystkich użytkowników urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz firm instalacyjno-serwisowych. Tematyka Kongresu obejmie zagadnienia legislacyjne i ekonomiczne związane z ochroną środowiska w związku z wykorzystywaniem technologii chłodniczych. Kongresowi patronuje Minister Środowiska oraz Minister Gospodarki.


PRO-CLIMATE 2009 - Trzeba tam być!
Kongresowi patronują
Minister Gospodarki – Wicepremier Waldemar Pawlak
Minister Środowiska – Prof. Maciej Nowicki
PRZESŁANIE PROGRAMOWE
Prelekcje pierwszego dnia skierowane będą przede wszystkim do przedstawicieli przemysłu przetwórstwa spożywczego, chemicznego, elektronicznego i ciężkiego oraz do wszystkich innych użytkowników instalacji chłodniczych, jak również do firm z branży chłodnictwa i klimatyzacji. Zaproszeni eksperci przedstawią kluczowe zagadnienia, odwołując się do wzorców europejskich i polskich możliwości. Wszyscy zainteresowani uzyskają możliwość pogłębienia i usystematyzowania wiedzy oraz dialogu z innymi uczestnikami rynku - nie tylko w Polsce. Drugi dzień będzie poświęcony rozwiązaniom technologicznym i nowinkom w tym zakresie. Będzie można zobaczyć, w jaki sposób chłodnictwo z dyżurnego mogącego mieć wpływ na globalne ocieplenie klimatu na Ziemi zmienia się w gałąź przemysłu pretendującą do lidera w wyścigu o energooszczędność i dbałość o środowisko.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce: Teren Międzynarodowych Targów Poznańskich, pawilon 14B, sale A i B.
Data: Poniedziałek, 14 września od 11.30 do 16.30 oraz wtorek 15 września od 10.00 do 16.00.
Język: Językami Kongresu są polski i angielski, z tłumaczeniem symultanicznym w pierwszym dniu.
Udział: Udział w Kongresie jest zarezerwowany dla osób posiadających zaproszenia. Aby otrzymać zaproszenie, należy się zarejestrować. Decyduje kolejność zgłoszeń. Można wypełnić formularz on-line lub wysłać formularz przeznaczony do zgłoszenia e-mailem na adres maciej.piwnicki@kfch.pl lub faksem na nr (022) 201-21-23. Rejestracja on-line oraz formularz rejestracyjny są dostępne tu: REJESTRACJA NA PRO-CLIMATE.
Osoby zarejestrowane otrzymają zaproszenie – kartę wstępu, która umożliwi wejście na targi POLAGRA-TECH, udział w Kongresie PRO-CLIMATE, materiały informacyjne, przerwy kawowe, a pierwszego dnia – także lunch po zakończeniu obrad Kongresu i konferencji prasowej.
Program: Opis poszczególnych paneli na oba dni Kongresu: http://www.proclimate.pl/pl/program/dni_kongresu
Program Kongresu na oba dni: http://www.proclimate.pl/pl/program/program
Koszty: Koszt udziału w Kongresie wynosi symboliczne 100 PLN (słownie: sto złotych) netto + 22% VAT za osobę za każdy dzień Kongresu. Z opłat zwolnieni są: członkowie Krajowego Forum Chłodnictwa, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, przedstawiciele mediów, goście specjalni organizatorów, władze zaproszonych organizacji pozarządowych.

Procedura zgłoszenia:
Po przesłaniu zgłoszenia zainteresowania mailem lub poprzez rejestrację on-line, prosimy poczekać na informację od organizatorów Kongresu. Potwierdzimy e-mailem przyjęcie zgłoszenia i przekażemy dalsze instrukcje, zaś podmioty nie zwolnione z opłat (por. powyżej) porosimy o opłacenie kosztów udziału w Kongresie na rachunek bankowy MTP, wg poniższych wytycznych:
• Beneficjent: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań.
• Numer rachunku dla wpłacających z kraju: 37 1030 1247 0000 0000 5586 1201.
• Numer konta dla wpłacających z zagranicy: PL37 1030 1247 0000 0000 5586 1201, SWIFT: CITIPLPX.
• Na przelewie prosimy wpisać:
- tekst „Udział w Kongresie Pro-Climate” oraz wskazanie dnia/dni: „14/9” i/lub „15/9”;
- pełne dane firmy (wpłacającego) niezbędne do wystawienia faktury, w tym nazwę, adres, numer NIP.
Stosowne faktury zostaną wystawione przez Międzynarodowe Targi Poznańskie w ciągu 7 dni od daty wpływu przelewu i wysłane do Państwa pocztą wraz z kartami wstępu i zaproszeniami na Kongres.
Pod adresem www.proclimate.pl znajdziecie Państwo więcej informacji na temat Kongresu i organizatorów.
Organizatorzy:EPEE – Europejskie Stowarzyszenie dla Energii i Środowiska Naturalnego (European Partnership for Energy and the Environment)
jest europejskim stowarzyszeniem wiodących firm produkujących, projektujących i montujących instalacje chłodnicze, klimatyzacyjne i grzewcze.
Misją EPEE jest zwiększanie wiedzy o branży w Europie oraz współtworzenie polityki europejskiej (zarówno w skali całej Unii, jak i poszczególnych krajów) umożliwiającej zmniejszenie wpływu produktów branżowych na środowisko. Głównymi polami zainteresowania organizacji są: odpowiedzialne stosowanie czynników chłodniczych i poprawa efektywności energetycznej. www.epeeglobal.comKrajowe Forum Chłodnictwa
jest organizacją pracodawców. Obecnie reprezentuje ponad 120 przedsiębiorstw sektora chłodnictwa i klimatyzacji: firm instalacyjnych, serwisowych, handlowych oraz producentów i hurtowników. Przeważająca większość członków to firmy małe i średnie.
Misją KFCh jest integracja sektora chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła oraz działanie na rzecz rozwoju całej branży w polskiej rzeczywistości prawnej i rynkowej. Organizacja na poziomie krajowym i europejskim uczestniczy w konsultowaniu i tworzeniu nowego prawa oraz we wdrażaniu wymogów legislacyjnych (np. prowadząc wymagane prawem szkolenia i certyfikację dla wykonawców). www.forum-chlodnictwa.org.plMiędzynarodowe Targi Poznańskie
są największym w Polsce i drugim w Europie Środkowo-Wschodniej organizatorem targów. Imprezy (targi, kongresy, konferencje) organizowane przez MTP odwiedza co roku ponad pół miliona gości z kraju i zagranicy.
Infrastruktura targowa MTP jest największa w Polsce: składa się na nią 16 klimatyzowanych pawilonów o wysokim standardzie, prawie 150 000m2 powierzchni wystawienniczej (110 000 m2 w halach i 35 000 m2 terenu otwartego) oraz 81 nowoczesnych sal konferencyjnych. Targi organizują też ekspozycje polskich liderów na ponad 50 renomowanych targach i wystawach za granicą. www.mtp.pl