Współczesna gospodarka jest ściśle związana z techniką chłodniczą i klimatyzacyjną – mówi Grzegorz Michalski, Prezes Zarządu Krajowego Forum Chłodnictwa. - Od kondycji tego sektora zależy funkcjonowanie kluczowych branż. Kiedy otwarcie już mówi się o kryzysie gospodarczym, dialog biznesowy ma szczególne znaczenie.Dziś sytuacja branży chłodniczej komplikuje się – a za tym mogą podążać trudności w funkcjonowaniu sektorów zależnych od nas biznesowo. Brakuje nam stabilnego oparcia prawnego dla naszej podstawowej działalności. Wciąż nie weszły w życie krajowe przepisy wynikające z wymogów unijnych, a dotyczące bezpiecznych dla warstwy ozonowej, nowoczesnych czynników z grupy HFC. To oznacza brak stabilnej regulacji dla firm świadczących usługi instalacyjno-serwisowe.
Jako, że wiele strategicznych branż opiera się chłodnictwie, kondycja naszego sektora jest ściśle skorelowana z działami inwestycyjnymi, a oznaki spowolnienia gospodarczego odczuwamy szybciej niż reszta gospodarki. Te spostrzeżenie nie są pustym katastrofizmem. Resort finansów znacznie skorygował prognozy: obecna mówi o wzroście PKB o 0,2% (jeszcze niedawno - 3,7%). Prognoza na rok 2010 jest równie słaba. Tym bardziej poczuwamy się do odpowiedzialnego prowadzenia biznesu i wspomagania zależnych od naszego sektora przedsiębiorców. Dlatego współorganizujemy - z Europejskim Partnerstwem na Rzecz Energii i Środowiska Naturalnego (EPEE) i Międzynarodowymi Targami Poznańskimi – na tak dużą skalę Kongres PRO-CLIMATE (14-15 września): platformę dialogu o współpracy i wspólnym pokonywaniu codziennych wyzwań. Dzięki udziałowi międzynarodowych ekspertów Kongres jest źródłem aktualnej i rzetelnej wiedzy dla wszystkich, którzy mają cokolwiek wspólnego z instalacjami chłodniczymi, klimatyzacyjnymi i pomp ciepła.

PRO-CLIMATE 2009 – informacje organizacyjne


Organizatorzy. EPEE – Europejskie Partnerstwo dla Energii i Środowiska Naturalnego (European Partnership for Energy and Environment):
europejski zrzeszenie wiodących firm i organizacji sektora chłodnictwa, klimatyzacji i ogrzewnictwa; Krajowe Forum Chłodnictwa: organizacja pracodawców, reprezentująca ponad 120 przedsiębiorstw polskiego sektora chłodnictwa i klimatyzacji; Międzynarodowe Targi Poznańskie: polski i europejski lider przemysłu targowego, organizator targów PolAgraTech.

Patroni.
Patronat honorowy na\d Kongresem objęli Minister Środowiska Maciej Nowicki oraz Minister Gosdpodarki Wicepremier Waldemar Pawlak.

Miejsce.
Kongres odbywa się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, w salach A i B pawilonu 14B.

Godziny.
14 września od 11.30 do 16.30 oraz 15 września od 10.00 do 16.00.

Język.
Językami Kongresu są polski i angielski, z tłumaczeniem symultanicznym.

Udział.
Udział w Kongresie jest zarezerwowany dla osób zaproszonych (zaproszenie jest także wejściówką na dwa dni Targów). Można zarejestrować się, korzystając z podanych poniżej adresów lub przez stronę www.proclimate.pl. Tam też dostępne są wszystkie szczegółowe informacje.
Program Kongresu
14 września
11.30-13.00. Panel 1. Chłodnictwo a prawna ochrona klimatu. Perspektywa europejska i polska
1. Powitanie.
2. Regulacje prawne zmieniają obraz chłodnictwa i klimatyzacji
3. Właściciele instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych w nowej rzeczywistości prawnej – obowiązki i korzyści .
4. Ochrona klimatu i efektywność energetyczna wyzwaniem dla polskiej gospodarki.
5. Prawo Unii Europejskiej - szanse i ograniczenia dla przedsiębiorców.
13.00-14.10. Panel 2. Prawne, organizacyjne i techniczne zagadnienia ochrony klimatu w chłodnictwie, klimatyzacji i technice pomp ciepła. Doświadczenia Polski i innych krajów Unii.
1. Sukces wdrożenia nowych regulacji prawnych w Europie jako wzór dla Polski.
2. Możliwości pozyskania funduszy unijnych na projekty związane z ochroną klimatu.
3. Udane wdrożenie nowych wymogów unijnych – pierwsze polskie doświadczenia.
14.40. - 16.00. Panel 3. Urządzenia chłodnicze jako odnawialne źródło energii. Pompy ciepła – wzory europejskie i możliwości dla Polski.
1. Chłodnictwo oparte na OZE i pompy ciepła.
2. Prawo regulujące stosowanie pomp ciepła w legislacji unijnej.
3. Doświadczenia krajów unijnych w stosowaniu pomp ciepła.
4. Pompy ciepła w Polsce – dotychczasowe doświadczenia
Podsumowanie Kongresu
Postulaty Kongresu
16.00. Konferencja prasowa
16.30. Bankiet
15 września
10.00 – 11.15. Panel 1: Finansowanie rozwoju techniki chłodniczej ze środków krajowych i europejskich
1. Powitanie.
2. Fundusze unijne na rozwój technologii chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła.
Możliwości dla inwestorów i firm branżowych.
3. Programy priorytetowe NFOŚiGW a potrzeby chłodnictwa i klimatyzacji.
4. Wsparcie finansowe odnawialnych źródeł energii (OZE). Szanse dla użytkowników pomp ciepła.
11.30 – 13.10. Panel 2: Nowoczesne technologie chłodnicze sposobem na czystą oszczędność
1. Odzysk ciepła w technice chłodniczej. Najciekawsze możliwości.
2. Pompy ciepła jako rozwiązanie techniczne łączące energooszczędność i ekologię.
3. Czynniki naturalne we współczesnym chłodnictwie - aktualny stan wiedzy.
4. Automatyka i sterowanie drogą do optymalizacji kosztów i efektywności.
13.30 – 15.30. Panel 3: Obowiązki i możliwości inwestorów oraz firm branżowych wynikające z nowej legislacji
1. Jak legalnie i bezpiecznie prowadzić firmę chłodniczą? Certyfikaty i nie tylko…
2. Koniec R22 i co dalej? Życie instalacji z czynnikiem R22 w obliczu nowej legislacji.
3. W jakim zakresie ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym dotyczy branży chłodnictwa i klimatyzacji?
4. Wzorcowe zapytanie ofertowe oraz optymalna propozycja konkursowa.
Poradnik inwestora i oferenta.
5. Idealna obsługa serwisowa. Planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrola.
6. Z notatnika Inspektora Ochrony Środowiska. Doświadczenia WIOŚ z kontroli zrealizowanych u użytkowników urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz firm z branży.