1 pompa WILO klasy energetycznej A = 1 drzewo.

Prezent dla Ziemi od WILO
WILOWILO od lat ustanawia standardy w dziedzinie energooszczędności i propaguje stosowanie pomp najnowszej generacji.

Pompy WILO są zielone, mając na myśli ich wyjątkowo niskie zużycie energii. Klienci już dwukrotnie wyróżnili pompy obiegowe WILO Złotym „Laurem Konsumenta”.

WILO angażuje się w społeczną odpowiedzialność i pomaga materialnie potrzebującym, chorym i poszkodowanym przez los. Pomaga osobom prywatnym, szkołom, domom dziecka, Monarowi, powodzianom. Wyposażyła w pompy kotłownie na Wawelu i na Jasnej Górze. Teraz zamierza pójść o krok dalej. Do pojęcia społecznej odpowiedzialności biznesu wprowadza nowy wymiar: chce już nie tylko reagować na potrzeby dnia dzisiejszego, ale także myśleć o przyszłości.

Jesienią 2010 roku oficjalnie firma WILO rozpoczęła swoja akcję PREZENT DLA ZIEMI: za każdą zakupioną pompę WILO klasy energetycznej A sadzi 1 drzewko.
Mówimy już nie tylko o zmniejszeniu zużycia energii i redukcji emisji dwutlenku węgla, ale chcemy przyczynić się do przyszłej absorpcji CO2 przez posadzone dziś drzewa. W tym roku posadziliśmy już 2500 drzew w Knyszenie w województwie podlaskim, gdzie w ubiegłym roku huragan zniszczył część lasu w tym regionie. Kolejne 2500 drzew posadziliśmy w gminie Buk w województwie wielkopolskim. Wsparliśmy tutaj lokalną inicjatywę przywracania buków Bukowi, gdyż gmina ta wbrew nazwie ma jeden z najniższych współczynników terenów zielonych. Mamy nadzieję, wspólnie odwrócić ten stan. Każde z posadzonych drzew będzie wytwarzać tlen potrzebny dla 4 dorosłych osób. „Będzie” – bo to, co dziś zaczynamy robić, robimy z myślą o przyszłości. Prawdziwymi beneficjentami tej akcji będą kiedyś dzisiejsze dzieci. Dlatego też WILO zapowiada, że wiosną 2011 roku będzie sadzić kolejne drzewa w kolejnych regionach Polski.

Do Buku WILO zaprosiła swoich Partnerów biznesowych z całej Polski, aby zachęcić ich do wsparcia inicjatywy. Projekt ten spotkał się ze wspaniałym oddźwiękiem.
Zachęcamy do kupowania i instalowania energooszczędnych pomp WILO, ponieważ każdy może stać się Ambasadorem tej akcji!