Na przełomie maja i czerwca firma Wilo Polska wraz z fundacją Nasza Ziemia przeprowadziła kolejne już sadzenie drzew w ramach akcji „Prezent dla Ziemi”. Do tegorocznej edycji na mapie Polski wytypowane zostały dwa miejsca: okolice nowo wybudowanego basenu w Limanowej oraz miejscowość Trąbin w gminie Brzuze.

Docelowo do września b.r. w ramach programu zostanie posadzonych 2500 drzew. W akcji sadzenia drzew na terenie gminy Brzuze oraz powiatu limanowskiego wzięli udział przedstawiciele firmy WILO – producenta energooszczędnych pomp (ang. High efficiency) i systemów pompowych - Fundacji Nasza Ziemia, jak i zaangażowane w projekt lokalne władze.

Jest to już kolejna edycja akcji „Prezent dla Ziemi”, która rozpoczęła się jesienią 2010 r. z inicjatywy firmy WILO Polska – fundatora drzew - oraz Fundacji Nasza Ziemia. Za każdą zakupioną pompę WILO klasy energetycznej A, sadzone jest jedno drzewo. W ubiegłym roku zostało posadzonych 5000 drzew w miejscowości Knyszyn w województwie podlaskim oraz w gminie Buk w województwie wielkopolskim.

Poprzez swoje działania firma Wilo Polska chce zwrócić uwagę mieszkańców poszczególnych gmin na kwestie energooszczędności, a same gminy zainspirować do podejmowania lokalnych proekologicznych inicjatyw. Akcja „Prezent dla Ziemi” ma przyczynić się do przyszłej absorpcji CO2 przez posadzone dziś drzewa, gdyż każde z nich dostarczy w przyszłości tlen potrzebny dla 4 dorosłych osób.

Godnym zwrócenia uwagi jest fakt, że kupując i instalując energooszczędne pompy do centralnego ogrzewania każdy może wpłynąć na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej (a tym samym obniżenie rachunków za energię elektryczną) i mieć swój udział w redukcji emisji dwutlenku węgla.

Firma WILO powstała w 1872 r. i wchodzi w skład grupy Wilo SE. Grupa ta jest jednym z największych producentów pomp, systemów pompowych o najwyższej sprawności (ang. High efficiency) i akcesoriów do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków. W 2010 roku firma rozpoczęła projekt „Prezent dla Ziemi”, którego założeniem jest, że za każdą zakupioną pompę WILO klasy energetycznej A będzie sadzić jedno drzewo. www.wilo.pl

Fundacja Nasza Ziemia jest ekologiczną organizacją pozarządową, założoną w 1994 w Warszawie przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz. Od 2005 roku współpracuje poprzez Powiatowe Centrum Ekologiczne z powiatem limanowskim prowadząc co roku różne kampanie edukacji ekologicznej.
www.naszaziemia.pl