NFOŚiGW, jako jedyna polska instytucja, otrzymał prestiżowe wyróżnienie – Certyfikat Dobrych Praktyk Europejskiej Nagrody Sektora Publicznego 2011 (Best Practice Certificate EPSA 2011).

Prestiżowe wyróżnienie EPSA 2011 dla programu NFOŚiGW
Certyfikat przyznano za program dopłat do kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych.
Na konkurs o Europejską Nagrodę Sektora Publicznego – EPSA 2011 (European Public Sector Award) 34 kraje i instytucje europejskie złożyły łącznie 274 wnioski - 21 spośród nich pochodziło z Polski.
EPSA 2011Certyfikat Dobrych Praktyk EPSA 2011 uzyskało 58 projektów reprezentujących 18 europejskich państw, w tym tylko jeden z Polski – NFOŚiGW za program „Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”. Wyróżnienie to przyznano w jednej z trzech kategorii konkursowych - Going Green: Concrete Solutions from the Public Sector (ochrona środowiska: konkretne rozwiązania pochodzące z sektora publicznego). „To pierwszy program dopłat NFOŚiGW kierowany do gospodarstw domowych i wspólnot mieszkaniowych. Dzięki współpracy z bankami, dopłaty do solarów dostępne są dziś na terenie całego kraju.” mówi Maria Milewska, Kierownik Zespołu ds. Banków i koordynator programu dopłat do kredytów na kolektory.

Z grona 58 finalistów, już 5 września 2011 roku międzynarodowe jury wybierze zwycięzcę, który otrzyma główną nagrodę EPSA 2011.
Europejska Nagroda Sektora Publicznego EPSA organizowana jest przez Europejski Instytut Administracji Publicznej w Maastricht. Stawia sobie ona za cel stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń o dobrych praktykach i innowacyjnych rozwiązaniach w administracji publicznej.
W 2011 roku Konkurs podzielono na trzy kategorie:
1. Smart Public Service Delivery in a Cold Economic Climate (obsługa obywatela w trudnych warunkach gospodarczych),
2. Opening up the Public Sector through Collaborative Governance (współpraca instytucji sektora publicznego z partnerami społecznymi),
3. Going Green: Concrete Solutions from the Public Sector (ochrona środowiska: konkretne rozwiązania pochodzące z sektora publicznego).
Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w dniach 15-17 listopada 2011 roku w Maastricht
w Holandii.
Szczegółowe informacje o nagrodzie EPSA 2011 znajdują się na: http://www.epsa2011.eu/
Szczegółowe informacje o programie dopłat NFOŚiGW do kolektorów słonecznych znajduje się na:
http://nfosigw.gov.pl/kolektory

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej