W dniu 5 sierpnia 2009 w Centrum Chmielna, odbyła się konferencja prasowa, która wprowadziła przedstawicieli mediów w zagadnienia mającego się odbyć 14-15 września br. kongresu Pro-Climate 2009.
Na konferencji gościem specjalnym był dyrektor generalny Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Energii i Środowiska Naturalnego Friedrich Busch. Ze strony organizatorów kongresu Pro-Climate 2009 na konferencję przybyli także przedstawiciele zarządu Krajowego Forum Chłodnictwa Grzegorz Michalski, Wacław Maniawski, Marek Wawryniuk i Bolesław Gaziński, dyrektor biura KFCh Michał Dobrzyński oraz Dyrektor Grupy Produktów Międzynarodowych Targów Poznańskich Bartosz Zeidler.
Konferencja przybliżyła zagadnienia, które będą poruszone na kongresie a także przedstawiła podstawowe hasła, które przyświecają organizatorom. Pierwsza zabrała głos Joanna Ryńska, koordynator projektu Pro-Climate. Przedstawiła ona prezentację pt. „Technika chłodnicza, klimatyzacyjna i pomp ciepła - najważniejsze problemy w kontekście ochrony klimatu”. Po tym wprowadzeniu głos zajął Michał Dobrzyński, Dyrektor Biura Krajowego Forum Chłodnictwa. Jego wystąpienie miało charakter informacyjny i przybliżyło dziennikarzom „Krajowe Forum Chłodnictwa, jako źródło informacji o ochronie klimatu w chłodnictwie”. Trzecim prelegentem był Friedrich Busch, Dyrektor Generalny Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Energii i Środowiska Naturalnego. Jego prezentacja „Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Energii i Środowiska Naturalnego - europejska misja ekologia” dostarczyła podstawowych informacji na temat europejskich narzędzi ochrony środowiska.
Międzynarodowe Targi Poznańskie reprezentował Dyrektor Grupy Produktów Międzynarodowych Targów Poznańskich Bartosz Zeidler z prezentacją „Targi Polagra - platforma dialogu między branżą chłodniczą a spożywczą”. Ostatnią prezentacją dnia prasowego była informacja przekazana przez Joannę Ryńską, która przedstawiła komunikat Ministerstwa Środowiska „Legislacja w chłodnictwie i klimatyzacji - najnowsze doniesienia”.
Po prezentacjach nastąpiła część, w której dziennikarze zadawali pytania zaproszonym gościom. Media interesowały przede wszystkim zagadnienia związane z przygotowaniem do nowej sytuacji producentów i dostawców nowych ekologicznych czynników chłodniczych, jak EPEE włącza się w promocję odpowiednich standardów jakościowych i technicznych pomp ciepła, jako odnawialnych źródeł energii i jak przedsiębiorcy sektora spożywczego mogą już teraz przygotować się do nowej legislacji.
O Kongresie PRO-CLIMATE 2009