Data rozpoczęcia
2013-06-17
Data zakończenia
2013-06-17
Miejsce
Wrocław

Podczas szkolenia zostaną przedstawione w sposób szczegółowy zasady projekotwania i wykonawstwa systemów preizolowanych, zarówno dla rur preizlowanych pojedynczych jak i podwójnych (Twin), w zależności od zastosowanej metody kompensacji:

naturalnej (L, Z, U),
podgrzew wstępny,
z kompensatorami startowymi,
zimny montaż,
rury podwójne.Prowadzący omówi prawidłowe sposoby wykonania odgałęzień, wejść do budynku oraz połączenia sieci kanałowej z preizolowaną. Wskazane zostaną także najczęściej popełniane będy jakie występują w dokumentacji projektowej.


Każdy z uczestników szkolenia otrzyma arkusze kalkulacyjne pozwalające na wykonanie powyższych obliczeń wraz z obliczeniami strat ciepła w rurociągach preizlowanych.PROGRAM SZKOLENIA

9.30-9.50 Rejestracja uczestników


9.50-10.00 Otwarcie szkolenia

10.00-11.10 System rur preizolowanych pojedynczych

Krótka charakterystyka systemu
Dobór średnicy rurociągu
Siły działające na rurociąg preizolowany
Dopuszczalne wartości naprężeń
Maksymalna długość montażowa11.10-11.30 Prezentacja partnera szkolenia


11.30-11.50 Przerwa kawowa


11.50-13.00 Zasady projektowania systemów rur pojedynczych w zależności od zastosowanej metody układania:

Kompensacja naturalna (L, Z, U),
Podgrzew wstępny,
Z kompensatorami startowymi,
Zimny montaż.
Punkty stałe,
Odgałęzienia, odwodnienia, odpowietrzenia, wejścia do budynków, przejście przez ścianę.
Zasady łączenia sieci preizolowanej z siecią kanałową i nadziemną,13.00-13.20 Prezentacja partnera szkolenia


13.20-14.15 Przerwa obiadowa


14.15-15.45 System rur preizolowanych podwójnych

Krótka charakterystyka systemu
Siły działające na rurociąg podwójny
Maksymalna długość montażowa
Straty ciepła15.45-16.00 Podsumowanie szkolenia wraz z rozdaniem zaświadczeń o uczestnictwie


Organizator: PLACITUM Agnieszka Kubel
Źródło: ''