Kupując zestaw lub centralę wentylacyjną Firmy Bartosz istnieje możliwość otrzymania preferencyjnego kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A.
Kredyt można otrzymać na:
- zakup urządzeń do wentylacji mechanicznej
- pokrycie kosztów montażu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: www.bartoszwentylacja.com.pl/node/117
Firma Bartosz zaprasza również do kontaktu e-mailowego: marketing@bartosz.com.pl lub telefonicznie (085) 745 57 12 wew. 35.