Prawo

Zmiany prawne w branży grzewczej od września 2015 r.

Od 26.09.2015 r. na rynku instalacyjno-grzewczym pojawi się szereg prawnych obostrzeń. Warto już teraz przyjrzeć się bliżej nadciągającym zmianom, by odpowiednio się do nich przygotować. Wszystko to za sprawą dwóch europejskich dyrektyw: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z 21.10.2009 r – tzw. ErP – Energy rated Products – dla urządzeń o mocy do 400 kW.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z 19.05.2010 – wprowadzająca wymóg etykietowania urządzeń do 70 kW oraz zbiorników o pojemności do 500 l.

Komentarze: 0

OZE w Polsce – nowe regulacje i technologie dla energooszczędnego budownictwa

Aby sprostać wymaganiom UE, Polska wprowadza regulacje ustawowe, których efektem ma być zwiększenie do 2020 roku udziału energii z odnawialnych źródeł (OZE) do poziomu 15% w końcowym zużyciu energii brutto. Czy nowa ustawa i dostępne na rynku technologie sprawią, że Polska stanie się atrakcyjnym rynkiem dla inwestycji i rozwoju fotowoltaiki?

Komentarze: 0

F-gazy: uchwalenie przepisów jeszcze w 2014 roku.

Polskie Ministerstwo Środowiska ma gotowy projet założeń skierowanych do ustawy dotyczącej subbstancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (F-gazach). Dzięki tej ustawie do polskiego prawa zostaną wdrożone przepisy Unii Europejskiej odnośnie tego obszaru.

Komentarze: 0

Zmiany w Warunkach Technicznych dotyczące wentylacji

1 stycznia 2014 roku weszły w życie nowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowe przepisy określają minimalne wymagania energetyczne, jakim muszą sprostać poszczególne elementy budynku, w tym okna i wentylacja w domu. Czas wprowadzania zmian podzielono na 3 etapy do 1 stycznia 2021 r. Każdy etap zaostrza wymagania.

Komentarze: 0

Rozporządzenie EnEV w Niemczech

Nowe niemieckie rozporządzenie ENEV 2014/2016 dotyczące oszczędności energii w budynkach bardzo mocno promuje zastosowanie pomp ciepła. Od 2016 roku praktycznie tylko zastosowanie pomp ciepła pozwoli osiągnąć zapewnić najwyższe klasy energetyczne A+ dla nowych budynków mieszkalnych w Niemczech.

Komentarze: 0