Emisyjność polskiego budownictwa w świetle podatku węglowego

W Unii Europejskiej funkcjonuje system handlu uprawnieniami do emisji. Dotyczy on jednak tylko przemysłu. Dwa pozostałe sektory, tj. budownictwo i transport takiego systemu nie posiadają. Czy rozwiązaniem w tej sytuacji może być obowiązkowy...

Komentarze: 0

Energooszczędny potencjał administracji publicznej

Ustawa o efektywności energetycznej (Uee) uchwalona 11 marca br. wprowadza dokładną wartość energii, jaką należy zaoszczędzić w 2016 roku. Obowiązek uzyskania oszczędności nałożono na dwie grupy: przedsiębiorstwa energetyczne...

Komentarze: 0

Energooszczędny potencjał administracji publicznej

Ustawa o efektywności energetycznej (Uee) uchwalona 11 marca br. wprowadza dokładną wartość energii, jaką należy zaoszczędzić w 2016 roku. Obowiązek uzyskania oszczędności nałożono na dwie grupy: przedsiębiorstwa energetyczne...

Komentarze: 0

Europejska dyrektywa w sprawie ekoprojektu

Już wkrótce sprzedaż ponad 90% dostępnych obecnie na rynku bezdławnicowych pomp obiegowych używanych do ogrzewnictwa i klimatyzacji przestanie być dozwolona.

Komentarze: 0