Prosument-niepokój branży.

7 kwietnia Bank Ochrony Środowiska rozpocznie nabór wniosków do programu PROSUMENT Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Program ten jest dużą szansą dla energetyki obywatelskiej oraz dla rozwoju rynku...

Komentarze: 0

Prawo budowlane - aplikacja.

Pierwsza polska aplikacja zawierająca tekst jednolity ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku w dwóch wersjach: 1) PB2013: stan prawny na dzień 31 grudnia 2013 r.; 2) PB2014: stan prawny na dzień 31 grudnia 2014r. + przepisy wchodzące w...

Komentarze: 0

Warunki Techniczne Budynków - aplikacja.

Pierwsza polska aplikacja zawierająca tekst jednolity rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w dwóch wersjach: WT2013: WT po nowelizacji z...

Komentarze: 0

Nadchodzące modyfikacje dla pomp ciepła SCOP

Nad nowelizacją wytycznej VDI 4650, która przyczyni się do obliczania przybliżonych rocznych wartości dotyczących skuteczności pomp ciepła SCOP, 2 grudnia 2014 roku dyskutowali eksperci. W Düsseldorfie przedstawiono zmiany wraz z nowymi...

Komentarze: 0