Praterm za prawie 180 tysięcy złotych nabył 50% udziałów w gdańskiej firmie Eurobiomass Polska, specjalizującej się w produkcji urządzeń, kotłów ciepłowniczych i ciepłowni opalanych biomasą. W najbliższych tygodniach planowane jest podwyższenie kapitału tej spółki o około 4 mln zł, w efekcie czego Praterm zwiększy swój udział w kapitale do 80%. Pozyskane środki spółka wykorzysta na zwiększenie zdolności produkcyjnych.

Eurobiomass wytwarza kotły na wszystkie rodzaje biomasy. Spółka sprzedaje swoje produkty głównie za granicę – przede wszystkim do Niemiec.

Jak szacuje prezes Kowalewski, poza produkcją kotłów, przejęta spółka będzie także wykonywać część inwestycji odtworzeniowych i modernizacyjnych w ciepłowniach grupy Praterm, które dotychczas były zlecane zewnętrznym firmom.

Praterm poważnie myśli o budowie własnej elektrociepłowni na biomasę. – Najbliżej realizacji jest taki obiekt w Lidzbarku Warmińskim. Dla tej lokalizacji mamy zapewnione przez Bio-energię paliwo w postaci własnej biomasy. Analizujemy także możliwości budowy takich elektrociepłowni w innych naszych spółkach zależnych – mówi wiceprezes Przykorski. Dodaje, że Eurobiomass byłby oczywistym kandydatem do realizacji tego typu obiektów.

Zgodnie z zapowiedziami z połowy tego roku, Praterm chce zainwestować na rynku biomasy do 100 mln zł do 2013 roku. Grupa zamierza kupować i dzierżawić grunty, na których będą sadzone rośliny energetyczne (miskantus), podpisać z rolnikami kontrakty na uprawę roślin energetycznych i zbiór słomy, a także produkować sadzonki tych roślin. Docelowo Praterm chce produkować i mieć do dyspozycji do 400 tys. ton biomasy (odpowiada to około 250 tys. ton węgla). Biomasa będzie wykorzystana we własnych ciepłowniach i elektrociepłowniach lub przeznaczona do sprzedaży. Spółka nie wyklucza również możliwości popytu na biomasę ze strony mogących powstać w niedalekiej przyszłości biorafinerii, do produkcji etanolu dla celów transportowych.

Źródło: www.praterm.pl