Venture Industries proponuje zainteresowanym studentom praktyki w swoim Dziale Technicznym.

Praktyki Studenckie 2012 w Venture Industries
Praktyki Studenckie 2012 w Venture Industries
Praktyki Studenckie – 2012

Venture Industries - Dział Techniczny

(DOE/DBR/DWP/DWS)

Kandydat / Kandydatka – wymagania:
¨ Student/studentka IV, V roku lub absolwent/absolwentka studiów technicznych;
¨ Komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
¨ Chęć i predyspozycje do pracy w zespole;
¨ Przynajmniej dobre wyniki w nauce;
¨ Skierowanie z uczelni o możliwości odbycia praktyk, ważne ubezpieczenie NW (wymagane w dniu rozpoczęcia praktyk).

W ramach Praktyk Studenckich, firma umożliwi osobie odbywającej praktykę:
¨ Poznanie profilu działalności oraz organizacji pracy firmy Venture Industries, jako wiodącego producenta i dostawcy szerokiej gamy wentylatorów;
¨ Zapoznanie z profilem produkcji oraz praktycznymi możliwościami zastosowania oferowanych urządzeń w procesach technologicznych;
¨ Wizytę w oddziale produkcyjnym w Grudziądzu;
¨ Poznanie specyfiki pracy Działu Technicznego i Technicznego Wsparcia Sprzedaży;
¨ Poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie jednego z wybranych do opracowania zagadnień;
¨ Pracę w przyjaznym zespole;
¨ Zdobycie szansy na podjęcie stażu oraz kontynuowanie kariery zawodowej w Venture Industries.

Tematy do opracowania w ramach praktyk (do wyboru):
1. Współczesne konstrukcje silników elektrycznych i ich sterowanie;
2. Wentylatory i instalacje oddymiające;
3. Pomiary hałasu, komora bezechowa – założenia do projektu, wymagania prawne, normy.
4. Ochrona przed hałasem w aspekcie wymagań Dyrektywy 2003/10/WE, środki i metody ochrony.
5. Temat wolny, zaproponowany przez praktykanta/praktykantkę – powinien nawiązywać do tematyki pokrewnej budowie i eksploatacji wentylatorów.

Etapy rekrutacji:
¨ Termin przesyłania zgłoszeń do dnia 27 kwietnia ;
¨ Rozpatrywanie zgłoszeń do dnia 10 maja;
¨ Rozmowy z wybranymi kandydatkami / kandydatami do dnia 18 maja;
¨ O decyzji przyjęcia na praktyki, wybrane osoby poinformujemy do dnia 25 maja.

Informacje dotyczące odbywania praktyk:
¨ Praktyki trwają w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. Liczba osób: 3
¨ Czas odbywania praktyki 4-6 tyg.( do uzgodnienia);
¨ Przewidujemy wynagrodzenie zależne od efektów praktyki;

Venture Industries Sp. z o.o. prosi o składanie zgłoszeń wyłącznie przez osoby odpowiedzialne, zdecydowane oraz rzetelnie wykonujące powierzone im zadania oraz podejmowane zobowiązania.
Zgłoszenie powinno zawierać CV z podaniem wybranego tematu opracowania.
Adres przesyłania zgłoszeń oraz ewentualnych zapytań: rekrutacja.dt@venture.pl

Źródło: Venture Industries Sp. z o.o.