W ramach Praktyk Studenckich, spółka Venture Industries umożliwi praktykantowi m.in. poznanie organizacji pracy firmy VI i zapoznanie się z profilem produkcji oraz praktycznymi możliwościami zastosowania oferowanych przez Venture urządzeń w procesach technologicznych.

Praktyki Studenckie 2011 w Dziale Technicznym Venture Industries
Praktyki Studenckie 2011
Venture Industries - Dział Techniczny


Kandydat / Kandydatka – wymagania:

¨ Studentka/student IV, V roku lub absolwent/absolwentka magisterskich studiów technicznych;
¨ Komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
¨ Chęć i predyspozycje do pracy w zespole;
¨ Przynajmniej dobre wyniki w nauce;
¨ Skierowanie z uczelni o możliwości odbycia praktyk, ważne ubezpieczenie (wymagane w dniu rozpoczęcia praktyk);

W ramach Praktyk Studenckich, firma umożliwi osobie odbywającej praktykę:

¨ Poznanie profilu działalności oraz organizacji pracy firmy Venture Industries, jako wiodącego producenta i dostawcy szerokiej gamy wentylatorów;
¨ Zapoznanie z profilem produkcji oraz praktycznymi możliwościami zastosowania oferowanych urządzeń w procesach technologicznych;
¨ Wizytę w oddziale produkcyjnym w Grudziądzu;
¨ Poznanie specyfiki pracy Działu Technicznego i Technicznego Wsparcia Sprzedaży;
¨ Poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie jednego z wybranych do opracowania zagadnień;
¨ Pracę w przyjaznym zespole;
¨ Zdobycie szansy na podjęcie stażu oraz kontynuowanie kariery zawodowej w Venture Industries;

Tematy do opracowania w ramach praktyk (do wyboru):

1. Współczesne konstrukcje silników elektrycznych i ich sterowanie;
2. Wentylatory i instalacje oddymiające;
3. Pomiary hałasu, komora bezechowa – założenia do projektu, wymagania prawne, normy.
4. Ochrona przed hałasem w aspekcie wymagań Dyrektywy 2003/10/WE, środki i metody ochrony.
5. Temat wolny, zaproponowany przez praktykanta/praktykantkę – powinien nawiązywać do tematyki pokrewnej budowie i eksploatacji wentylatorów.

Etapy rekrutacji:

¨ Termin przesyłania zgłoszeń do dnia 15 kwietnia;
¨ Rozpatrywanie zgłoszeń do dnia 20 kwietnia;
¨ Rozmowy z wybranymi kandydatkami / kandydatami do dnia 22 kwietnia;
¨ O decyzji przyjęcia na praktyki, wybrane osoby poinformujemy do dnia 28 kwietnia;

Informacje dotyczące odbywania praktyk:

¨ Praktyki trwają w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień. Liczba osób 2-3;
¨ Czas odbywania praktyki 4-6 tyg.;

Prosimy o składanie zgłoszeń wyłącznie przez osoby odpowiedzialne, zdecydowane oraz rzetelnie wykonujące powierzone im zadania oraz podejmowane zobowiązania.

Zgłoszenie powinno zawierać CV z podaniem wybranego tematu opracowania.
Adres przesyłania zgłoszeń oraz ewentualnych zapytań: rekrutacja.dt@venture.pl


Źródło: Venture Industries Sp. z o.o.