Data rozpoczęcia
2006-05-17
Data zakończenia
2006-06-20

termin: 20.06.2006 r. miejsce: Warszawa


Program
1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
   o omówienie postanowień przepisów dotyczących wentylacji
   o przepisy i normy związane
   o interpretacja poszczególnych wymagań i ich przełożenie na język praktyki
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych
   o zakres stosowania przepisów
   o wymagania ogólne dotyczące wyrobów
   o wymagania szczegółowe dotyczące podstawowych urządzeń i elementów instalacji wentylacyjnych
   o odbiór robót z wyszczególnieniem czynności wykonywanych w poszczególnych etapach
3. Omówienie zagadnień problematycznych
4. Odpowiedzi na pytania uczestników, panel dyskusyjny.
Uczestnicy
Na seminarium zapraszamy głównych projektantów instalacji wentylacyjnych, architektów, biura projektowe, wykonawców instalacji wentylacyjnych.
Cel seminarium
Celem seminarium jest praktyczne omówienie warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych wraz ze szczegółową interpretacją wszystkich aktualnych przepisów niezbędnych przy projektowaniu instalacji wentylacyjnych wraz z zasygnalizowaniem najnowszych trendów europejskich.
Referent
mgr inż. Sławomir Pykacz - autor przepisów dotyczących wentylacji i klimatyzacji, pracownik Centralnego Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Przy zamówieniu do 30 maja 15% rabatu