Odbiorcy gazu ziemnego mogą kontrolować jego zużycie spisując pierwszego dnia każdego miesiąca wskazania gazomierza. Miesięczne zużycie gazu można określić również z rachunków dostawcy gazu. Często jednak rachunki dotyczą okresu dwu miesięcy a okres rozliczeniowy zaczyna się i kończy w środku miesiąca. Rozdzielenie zużycia gazu na miesiące różniące się liczbą stopniodni grzania jest utrudnione.

Mgr inż. Józef Dopke - Kierownik Laboratorium Zakładowego, APATOR METRIX S. A. 83-100
Tczew, ul. Piaskowa 3, jozefdopke@wp.pl

Dlatego ta metoda jest mniej dokładna. Dla konkretnego mieszkania lub budynku można wyznaczyć wartości wskaźników efektywności zużycia gazu ziemnego najprostszą metodą przy użyciu kalkulatora. Artykuł prezentuje tę metodę. Analiza wskaźników efektywności energetycznej budynku może wskazać efektywną drogę obniżenia jego energochłonności poprzez różne działania modernizujące. Największe oszczędności zużycia gazu można uzyskać poprzez oszczędności na ogrzewaniu.

Prognozowanie zużycia gazu ziemnego

Na zużycie gazu ziemnego w gospodarstwach domowych wpływa wiele czynników. Najważniejszym jest temperatura w okresie gdy ogrzewa się mieszkania. Zużycie gazu rośnie ze spadkiem średniej temperatury powietrza zewnętrznego i maleje z jej wzrostem. Gdy temperatura powietrza osiąga pewną wartość, ogrzewanie mieszkań i innych pomieszczeń użytkowych przerywa się. Przy dalszym wzroście temperatury powietrza zużycie gazu jest stałe.

Uwaga! To tylko fragment publikcji...

Zobacz treść całej publikacji: Praktyczne obliczanie wskaźników efektywności zużycia gazu ziemnego w gospodarstwach domowych