Pracuję w branży klimatyzacyjnej od kilku lat. Chciałbym założyć własną działalność. Na jaką pomoc mogę liczyć?

W Pana przypadku moze Pan uzyskać dotacje w ramach programu ZPORR 3.4. - dla nowopostających firm. Dotacja może wynieść do 65% kosztów inwestycji (w środki trwałe, maszyny, budynki), ale nie więcej niż 50 000 euro. Termin składania wniosków będzie przypuszczalnie w końcu lutego.

(2005.01.03, woj. wielkopolskie)