Data rozpoczęcia
2007-01-31
Data zakończenia
2007-01-31

termin: 31.01-02.02.2007 miejsce: Gdynia


Zapraszamy do udziału w szkoleniu dofinansowanym z EFS na temat:

Pozyskiwania funduszy na inwestycje planowane w firmie

Tematyka szkolenia:
- Finansowe instrumenty wsparcia działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw.
- Jak aplikować o finansowe wsparcie inwestycji i metody oceny wniosku przez instytucje finansujące.
- Warsztaty z biznesplanów.
Planowany termin szkolenia: 31.01 - 02.02.2007
Miejsce: Gdynia Pomorski Park Naukowo Technologiczny
Koszt 3 dniowego szkolenia z tematyki pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania to 120 zł/osobę.
Ponadto po zakończonym szkoleniu można skorzystać z dofinansowanego doradztwa dotyczącego pozyskania przez Państwa firmę funduszy unijnych oraz ze skorzystania z usługi stworzenia przez Konsultantów biznes planu planowanej inwestycji po cenie uwzględniającej 80% lub dla dużych firm 60% dofinansowania.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o przesłanie informacji na adres: sekretariat@jjszkolenia lub kontakt telefoniczny z Panią Eweliną Knol tel. 058 735 11 79
Beneficjentami mogą być firmy posiadające odpowiedni wpis w PKD. Wykaz numerów PKD dostępny jest na stronie: http://jjszkolenia.pl/index.php?n=118
Dodatkowe informacje również na stronie: www.jjszkolenia.pl