Tylko badania niezależne! Nie sztuką jest wysłać ankietę do własnych Czytelników, sztuką jest zaś przeprowadzić badania ankietowe tak, by były one jak najbardziej obiektywne. Wyniki tylko takich badań mogą być źródłem wiarygodnych informacji i podstawą do opracowania strategii działalności firmy na następne lata.


Na rynku prasy specjalistycznej nigdy nie ma najlepszego we wszystkich kategoriach. Uzurpowanie sobie miana pisma preferowanego przez prawie 100% respondentów to nonsens. Wykazuje to dobitnie zakończona właśnie druga edycja badań prasy budowlanej, przeprowadzonych przez niezależną firmę ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku. Polski Instalator wypadł w tych badaniach dobrze (może nawet bardzo dobrze), choć jego pozycja nas nie zadawala.
Jak przeprowadzono badania ankietowe?
• Badaniu poddano 79 czasopism, w tym wszystkie płatne czasopisma poświęcone zagadnieniom z dziedziny techniki sanitarnej, grzewczej, gazowej i wentylacyjnej ukazujące się w Polsce. Oczywiście badania nie objęły pism rozchodzących się bezpłatnie, porównanie pism płatnych i bezpłatnych bowiem – w wielu kryteriach – nie miałoby sensu.
• Czasopisma podzielono na 4 grupy pod względem tematyki poruszanej na ich łamach. Są to więc czasopisma poświęcone: architekturze, budownictwu jednorodzinnemu, zagadnieniom ogólnobudowlanym i tematyce specjalistycznej.
• Badanie przeprowadzono na grupie 2217 respondentów metodą wywiadów bezpośrednich polegających na wypełnieniu kwestionariusza. Zastosowano także wspomaganie winietami zawierającymi logo tytułów pism, co wobec powtarzalności wyrazów w nazwach bardzo ułatwiało respondentom odróżnianie tych, które czytają regularnie i tych, które tylko sporadycznie.
• Badaniem objęte zostały następujące grupy zawodowe respondentów: projektanci, wykonawcy, inwestorzy indywidualni i firmy handlowe.
Mało słów – głównie liczby!
Struktura Czytelników Polskiego Instalatora ze względu na wykonywany zawód
• Polski Instalator ma największe czytelnictwo spośród wszystkich badanych czasopism specjalistycznych (wskaźnik CCS i CPW) w grupie wykonawców instalacji grzewczych i wentylacyjnych, jak również w grupie wykonawców instalacji sanitarnych;
• Polski Instalator ma najwyższe czytelnictwo (wskaźnik CPW) w grupie projektantów instalacji grzewczych i projektantów instalacji sanitarnych;
• jeden egzemplarz jest czytany średnio przez 3 osoby, Czytelnicy powracają do tego samego wydania średnio 3 razy;
• 64% respondentów kolekcjonuje Polskiego Instalatora.
Jak respondenci oceniają Polskiego Instalatora?
Projektanci instalacji sanitarnych uważają, że Polski Instalator jest najlepszym czasopismem spośród wszystkich badanych czasopism specjalistycznych, ze względu na: przydatność miesięcznika do pracy, fachowość i profesjonalizm, aktualność informacji, prezentowanie nowości i zawartość merytoryczną.
78% uważa, że Polski Instalator jest czasopismem dobrym i bardzo dobrym, natomiast poszczególne elementy czasopisma zostały ocenione w sposób przedstawiony na wykresie.
Najbardziej cieszy nas fakt, że 80% respondentów wybiera Polskiego Instalatora, ponieważ miesięcznik przekazuje informacje niezbędne do pracy zawodowej.
O przydatności reklamy
Respondenci zostali poproszeni również o dokonanie oceny użyteczności reklam prezentowanych na łamach badanych czasopism. Aż 50% respondentów uważa, że reklamy zamieszczane w Polskim Instalatorze są bogatym źródłem informacji.
Od 10 lat dokładamy wszelkich starań, aby czasopisma Instalatora Polskiego były redagowane na jak najwyższym poziomie. Cieszymy się, że nasze wysiłki zostały dostrzeżone i docenione przez Czytelników. Wiemy jednak, że można jeszcze dużo zrobić, by mieć więcej odbiorców i lepszą jakość. Mamy wiele pomysłów, które postaramy się realizować. Jednak także od Państwa oczekujemy propozycji i sugestii: co zmienić, co nowego wprowadzić i co się szczególnie podoba?
Redakcja Instalatora Polskiego
Raport opublikowano w nr 12/2001 „Polskiego Instalatora”