Z inicjatywy Prezydenta Miasta Poznania rok 2008 ogłoszony został Rokiem Klimatu i Środowiska. Decyzja ta wiąże się z wyborem Poznania na miejsce organizacji XIV Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu.
Rok 2008 został ogłoszony w Wielkopolsce Rokiem Klimatu i Środowiska. W tym roku w grudniu w Poznaniu odbędzie się XIV Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji ONZ, nawiązująca do Konwencji z Kioto. Ostatnia Sesja odbyła się w grudniu 2007 na wyspie Bali. Sesja 2008 odbędzie się w dniach 1-12 grudnia br.
W ramach Roku Klimatu i Środowiska zaplanowano szereg imprez, które mają na celu przybliżenie mieszkańcom całego regionu idei związanych z ochroną klimatu i środowiska.
W cykl tegorocznych wydarzeń związanych z ochroną klimatu i środowiska została wpisana też Konferencja Projektowanie i eksploatacja przyjaznych środowisku systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych.