Mam wielką prośbę o pomoc w obliczeniach procentów... Jestem studentką zaoczną i mam ten przedmiot wyłącznie przez komputer, czyli sama muszę do wszystkiego dochodzić, ale nie umie z tym sobie poradzić. Zad. 2a Przedsiębiorca działający w branży chemicznej, który rozpoczął działalność trzy lata temu, działający w województwie dolnośląskim, zatrudniający 230 pracowników, którego roczny obrót wynosi 32 mln euro postanowił rozbudować swój zakład i zdywersyfikować swoją działalność poprzez wprowadzenie do produkcji nowych linii produktów. W tym celu podjął starania o pozyskanie środków pomocowych na zakup maszyn do nowej linii produkcyjnej. Z racji tego, że działa na obszarze gospodarczo słabiej rozwiniętym, zdecydował się na pomoc regionalną. O jaki maksymalny procent pokrycia pomocą regionalną kosztów kwalifikowanych może się starać? Zad. 2b Przedsiębiorca działający w branży elektrotechnicznej, zatrudniający 48 osób, którego obroty roczne wynoszą 5 mln euro, działający na obszarze słabo rozwiniętym gospodarczo, kwalifikującym się z tego tytułu do objęcia pomocą regionalną, chce opracować projekt nowych produktów i związanych z nimi nowych procesów produkcyjnych. W związku z tym chce zatrudnić nowych pracowników, którzy przeprowadziliby badania przed konkurencyjne oraz zakupić niezbędne narzędzia i sprzęt badawczy. Koszty poniesione w związku z przeprowadzeniem badań przed konkurencyjnych przedsiębiorca postanowił w części pokryć pomocą dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jaką wielkość pomocy publicznej (procentowo) może maksymalnie uzyskać ten przedsiębiorca?

2.a Jest to przedsiębiorstwo średnie więc dla województwa Dolnośląskiego maksymlny poziom dofinansowania wynosi 50%
2.b Jest to przedsiębiorstwo małe więc dla województwa Dolnośląskiego maksymlny poziom dofinansowania wynosi 60%

(2008.12.03, woj. małopolskie)