W dniu 03.01.2009 roku w Szczecinku odbyło się zebranie założycielskie Krajowego Centrum Innowacji Chłodnictwa I Klimatyzacji.


Uprzejmie powiadamiam, że zgodnie z zapowiedzią w dniu 03.01.2009 roku odbyło się zebranie założycielskie Krajowego Centrum Innowacji Chłodnictwa I Klimatyzacji.
W zebraniu wzięło udział 25 członków-założycieli; ponadto 12 osób usprawiedliwiło swoją nieobecność
potwierdzając akces członkowstwa w Stowarzyszeniu.
Na zebraniu przyjęto jednogłośnie Statut Stowarzyszenia oraz wybrano Komitet Organizacyjny, Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński.


W skład Zarządu Głównego Stowarzyszenia weszli:
- prezes - Władysław Urbański - Szczecinek
- wiceprezes - Jarosław Wojtaszek - Szczecin
- skarbnik - Zbigniew Maliński - Gościno
- sekretarz - Piotr Nowakowski - Szczecinek
- członek zarządu - Tomasz Witkowski - Sierpc.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
- przewodniczący - Marcin Błaszczyk - Wola Gosławska
- wiceprzewodniczący - Remigiusz Łappo - Elbląg
- członek komisji - Mirosław Gwizdak - Mielec.
W skład Sądu Koleżeńskiego weszli:
- przewodniczący - Grzegorz Stefaniuk - Szczecin
- wiceprzewodniczący - Zbigniew Marciniak - Kutno
- sekretarz - Arkadiusz Gołębiowski- Szczecinek
- członek sądu - Piotr Ługowski - Toruń.
Na spotkaniu członkowie założyciele omówili cele i zadania Stowarzyszenia oraz sposoby ich realizacji.
Stowarzyszenie pragnie współpracować na partnerskich zasadach ze wszystkimi organizacjami działającymi w branży chłodnictwo, klimatyzacja i pompy ciepła. Szczególny nacisk położono na działania związane z ochroną środowiska, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych oraz szeroko pojętą
współpracą małych i średnich firm serwisowych oraz instalacyjnych.
W najbliższych dniach powstanie strona internetowa Stowarzyszenia, na której zamieszczone zostaną wszystkie informacje związane z pracami organizacji.
Wszystkie osoby zainteresowane wstąpieniem do Krajowego Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji zapraszamy do kontaktowania się z biurem Stowarzyszenia.
W załączeniu: >>Statut KCICHIK
Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa I Klimatyzacji
ul. Koszalińska 85, 78-400 Szczecinek
centrum.klima@poczta.fm
kom. 0606 878 124
Podpisał: Władysław Urbański - prezes Zarządu KCICHIK

Komentarze

  • Czy to takie trudne

    Czy to naprawdę tak trudno przeczytać coś uważnie?
    W pierwszej informacji było podane,że powstała grupa założycielska,w drugiej podano termin zebrania,a w obecnej relację z tego zebrania.
    Przecież to proste,wystarczyło uważać w szkole.
    Pozdrawiam