Większość zakładów papierniczych zmuszona jest do redukcji kosztów produkcji. Jak się okazało jest ona możliwa.


Dowiedli tego konstruktorzy nowatorskiego rozwiązania firmy GEA Technika Cieplna, stosując komputerowy dobór wymienników ciepła, który umożliwia dostosowanie urządzeń do indywidualnych potrzeb klienta.
To nowatorskie rozwiązanie zaprezentowane zostało podczas zorganizowanej w grudniu przez Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej oraz firmę GEA TC z Opola, Konferencji naukowo-technicznej w gmachu Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej. System GEA-VenPap pozwala na redukcję kosztów produkcji papieru i przyspieszenie pracy maszyn papierniczych, dzięki optymalnemu wykorzystaniu energii cieplnej i kinetycznej. Jego konstrukcja oparta jest na wymiennikach ciepła produkowanych przez firmę GEA TC.
Konferencja była jednocześnie okazją do wymiany doświadczeń związanych z wdrażaniem rozwiązań ograniczających zużycie energii cieplnej w procesie produkcji papieru.
Źródło: Czysta Energia