W dniach 3-5 października br. odbyło się w Rydze (Łotwa) doroczne posiedzenie REHVA. Podczas obrad przyjęto nowych członków: Portugalię oraz Bośnię.


REHVA (Federation of European Heating and Airconditioning Associations) to organizacja zajmująca się wymianą poglądów, doświadczeń, nowych technik z dziedziny ogrzewnictwa, klimatyzacji i wentylacji. Obecnie w organizacji stowarzyszonych jest 27 państw europejskich.
Na spotkaniu 3-5 października br. Polskę reprezentowała delegacja w osobach: prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński - Politechnika Warszawska i mgr inż. Piotr Rutkowski - przewodniczący Sekcji Głównej Ogrzewnictwa i Wentylacji PZITS.
W trakcie obrad dokonano wyboru nowego zarządu. Nowym przewodniczącym REHVA został prof. Dusan Petras z Politechniki w Bratysławie.
W czasie rozmów podkreślano konieczność zacieśnienia współpracy pomiędzy poszczególnymi krajami, czego dobrą platformą są programy Unii Europejskiej.
Na spotkaniu REHVA dyskutowano na następujące tematy:
• wykorzystanie energii słonecznej dla celów chłodzenia w miastach europejskich,
• technologie energetyczne w aspekcie zapewnienia jakości powietrza wewnętrznego,
• efektywne wykorzystanie energii w budownictwie,
• kierunki projektowania systemów efektywnie wykorzystujących odnawialne źródła energii.
Wstępnie omówiono także tematy, do dyskusji których grono REHVA wróci w najbliższej przyszłości. Były to m.in.:
• metody i zasady oczyszczania elementów instalacji wentylacyjnych,
• efektywność działania wentylacji,
• stosowanie niskiej temperatury ogrzewania oraz wysokiej temperatury w chłodzeniu,
• rozwiązania inżynierskie dla zdrowego i efektywnego energetycznie systemu wentylacyjnego wykorzystywanego w szkołach,
• działania REHVA w zakresie edukacji na poziomie uniwersyteckim.
W obradach uczestniczyli także przedstawiciele ASHARE (American Society Heating, Refrigerating, Airconditioning Engineers) oraz EUROVENT i IIR.

Federation of European Heating and Air-Conditioning Associations “REHVA”: www.rehva.com
(wg materiałów z INSTAL nr 11/2002)