Ruszył nowy portal pracy dla osób z wykształceniem technicznym: www.einzynier.com.pl.


Główny cel portalu to centralizacja ofert pracy z branży technicznej oraz umożliwienie pracodawcom, którzy zatrudniają inżynierów, promocji swojej firmy, jako dobrego miejsca pracy dla specjalistów z dziedziny techniki, w tym instalatorów z branży elektrotechnicznej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej. Na portalu znajdują się oferty pracy dla inżynierów, techników, monterów oraz oferty pracy na stanowiskach produkcyjnych.
Obecnie portal prowadzi trzy projekty. Pierwszy z nich to „Aukcja pracy dla inżynierów”. W ramach tego projektu, pracodawcy, którzy zatrudniają inżynierów, mogą promować swoje firmy jako dobre miejsca pracy dla specjalistów. Projekt ruszył pilotażowo w województwie pomorskim, gdzie rozesłano ankiety do ponad 250 firm z pytaniami o warunki pracy, jakie pracodawcy proponują swoim inżynierom.
Docelowo projekt ma objąć firmy z terenu całej Polski. Informacje uzyskiwane z ankiet są umieszczane na stronie www tego projektu, co daje możliwość porównywania warunków pracy, jakie proponują poszczególne firmy produkcyjne, instalatorskie, projektowe czy ośrodki naukowo-badawcze.
Drugi projekt to „Baza Enigma”. Celem projektu jest pozyskanie 20 000 CV osób z wykształceniem technicznym. Z informacji zawartych w bazie Enigma, korzystać będą mogli pracodawcy i firmy rekrutacyjne. Do Enigmy przyjmowane są tylko osoby, które posiadają określone kompetencje, jak np. tytuł inżyniera lub technicy z przynajmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy na stanowisku technicznym.
Trzeci projekt to „Baza ofert pracy z branży technicznej”. Każdy pracodawca, który zatrudnia inżynierów, monterów lub pracowników produkcyjnych, może na stronach portalu umieszczać darmowe linki do swoich ofert pracy. Celem tego projektu jest scentralizowanie ofert branżowych. Dodatkowo taka forma prezentowania ofert pracy, eliminuje koszty publikacji ogłoszenia, ponieważ linki do ofert pracy zamieszczane są nieodpłatnie.

Źródło: www.polskiinstalator.com.pl